Etikkommitté i Australien tillåter inte könsselektion vid ivf

24 april 2017
I Australien har nya riktlinjer för assisterad befruktning publicerats av etikkommittén inom det nationella rådet för hälsa och medicinsk forskning. Riktlinjerna kritiseras av ivf-kliniker för att hålla fast vid förbud för könsselektion.

Etikkommittén "stöder inte och vill inte låta könsstereotyper eller kulturella och personliga fördomar baserade på det biologiska könet bestå". Därför kommer den nuvarande policyn att kvarstå. "Att få födas bör inte vara villkorat av att barnet är av särskilt kön", meddelar etikkommittén.

Beslutet kritiseras främst av ivf-läkare, som hävdar att det råder stor efterfrågan på könsselektion pga. "familjebalansering". Professor Mark Bowman vid företaget Genea, som driver ett stort antal reproduktionskliniker, menar att "enskilda australiensares personliga frihet att göra informerade reproduktiva val blir godtyckligt begränsad".

Michael Chapman, vice ordförande för Australiens fertilitetsläkarsällskap, menar att han varje vecka möter en patient som uttrycker stark önskan att "könsbalansera" sin familj, och att några är så olyckliga att det krävs psykiatrisk vård.
– De konservativa vann i slutändan. Det finns en betydande minoritet bland Australiens befolkning, särskilt kvinnor i sina reproduktiva år, som skulle acceptera idén att könsbalansera sin familj. De paren fortsätter att vara tvungna att resa till kliniker utomlands som inte är av hög standard som de i Australien, säger han till tidningen The Guardian Australia.

Även i delstater där könsselektion inte uttryckligen är förbjuden får det inte utföras för icke-medicinska ändamål, utan att en klinik riskerar att förlora sitt tillstånd. Fertilitetsspecialist David Molloy från delstaten Queensland planerar att överklaga riktlinjerna, och eftersom könsselektion inte är uttryckligen olagligt i Queensland kommer han att fortsätta med det för patienter som vill ha "familjebalansering":
– Vi kommer att söka juridisk rådgivning, Det här är en fars, etikkommittén har lämnat läkare osäkra på vilka rättigheter de har, säger David Molloy.

Tereza Hendl, bioetiker vid University of Sydney, menar att etikkommittén har fattat rätt beslut.
– Könsselektion baserad på preferenser riskerar att skada framtida barn och samhället. Det bygger på antagandet att det finns två typer av barn – pojkar och flickor – som har grundläggande olika personligheter och egenskaper och erbjuder fullständigt olika upplevelser av att vara förälder. Att tillåta könsselektion av sociala skäl skulle sända ut ett budskap om att det är acceptabelt att skapa barn för att passa in i förutbestämda, binära könsroller.

Enligt professor Ian Olver, ordförande för etikkommittén, delade frågan utskottet, men den offentliga debatten om ämnet är ännu inte mogen för att tvinga fram ändringar i lagstiftningen genom att ändra riktlinjerna, menar han. Han avvisar påståendet att det skulle ta ytterligare fem till tio år för att i framtiden uppdatera riktlinjerna:
– Om det är ett enormt offentligt bekymmer och det uppkommer en debatt som kan leda till förändringar i lagstiftningen, kommer dessa riktlinjer att anpassas väldigt snabbt, säger Ian Olver till The Guardian Australia.

Källor: The Guardian Australia (www.theguardian.com) och BioEdge (www.bioedge.org)