Europeiska läkemedelsmyndigheten undersöker om spiral bidrar till psykisk sjukdom

12 juni 2017
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) undersöker för närvarande huruvida tre olika spiraler, som innehåller hormonet levonorgestrel, kan leda till humörsvängningar, sömnstörningar, rastlöshet, ångest och depression.

Enligt den tyska tidningen Der Spiegel finns över 270 rapporterade misstänkta fall, enbart från en av de tre spiralerna, av depression, aggression, nervositet, sömnlöshet, minskad sexlust och panikattacker i en tysk databas för kontroll av narkotika och medicintekniska produkter (BFAM) i Bonn.

Tillverkaren Bayer tillbakavisar sammanhang mellan hormonspiralerna och utveckling av allvarliga psykiska störningar. Undersökningar av Steven Kushner, professor i neurobiologisk psykiatri vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam, har dock visat att kvinnor som har spiral, ofta utsöndrar särskilt stora mängder av stresshormonet kortisol i stressade situationer. Kronisk stress anses vara en viktig riskfaktor för många av de befarade psykiska biverkningarna av hormonspiraler.

Källa: Der Spiegel (www.spiegel.de)