Experter varnar Australien för att följa andra länders dödshjälpslagstiftning

17 januari 2017
Utvecklingen av dödshjälp och assisterat självmord i de länder som legaliserat det har blivit en katastrof. Regelverket fungerar inte och antalet fall ökar, inte bara för obotligt sjuka, varnar olika experter.

Professor Margaret Somerville, som under 40 år bodde och arbetade i Kanada, har nu återvänt till Australien för att bli professor i bioetik vid institutionen för medicin på University of Notre Dame i Sydney. Samtidigt har regeringarna i delstaterna Victoria och New South Wales kungjort att man planerar att legalisera assisterat självmord, vilket delstaten South Australia nyligen röstade mot i en snäv omröstning. Margaret Somerville var en framträdande röst mot läkarassisterat självmord och dödshjälp i den kanadensiska debatten. Läs mer >> Hon framhåller att förespråkares yttranden om att verksamheten fungerar säkert i de länder där dödshjälp är lagligt inte klarar grundläggande granskning.
– Överallt där det har lagstiftats om läkarassisterat självmord och dödshjälp har man mycket allvarliga problem, säger hon.

I Quebec i Kanada, som legaliserade läkarassisterat självmord i december 2015, visar en färsk rapport över de första sju månaderna att 262 människor dött genom läkarassisterat självmord – nära tre gånger så många som tidigare förutspåtts av provinsens hälsominister. I 21 av fallen hade läkarna inte följt lagen, i 18 saknades utlåtande från en oberoende läkare, i två fall konstaterades det att personen kanske inte var döende, och i ett fall var det inte konstaterat att personen hade någon allvarlig sjukdom. Läs mer >>
– Nu när lagen är helt ny och man ändå inte kan få läkare att följa den, vilket hopp finns då när man väl har vant sig vid lagen? Och en av de saker som förespråkarna hävdar är att dödshjälp eller assisterat självmord blir sällsynt – 262 fall på bara sju månader är inte sällsynt. Officiellt sker cirka fyra procent av alla dödsfall i Belgien och Nederländerna genom dödshjälp eller assisterat självmord. Om man tar samma andel för befolkningen i Australien, skulle vi ha cirka 6 000 sådana dödsfall per år. Jag kallar inte det för sällsynt, säger Margaret Somerville.

Theo Boer, professor i vårdetik vid universitet i nederländska Groningen, är också orolig över det snabbt växande antalet fall av dödshjälp i Belgien och Nederländerna, och de allt fler skäl man kan få dödshjälp för. Han har suttit i övervakningskommittén för dödshjälp, granskade från 2005 till 2014 nära 4 000 fall av dödshjälp och trodde att det fungerade väl:
– Men denna slutsats har blivit svårare och svårare för mig att stödja. Utan någon uppenbar anledning började antalet fall av dödshjälp att öka med 15 procent varje år från 2007. År 2014 uppgick antalet till 5 306 – nästan tre gånger fler än 2002. Idag beror ett av 25 dödsfall i Nederländerna på dödshjälp. Förutom dessa frivilliga dödsfall finns cirka 300 ofrivilliga dödsfall årligen, där patienten inte bedöms vara beslutskapabel. I motsats till påståenden som gjorts av många, har den nederländska lagen inte fått ner antalet självmord; istället har antalet självmord ökat med 35 procent de senaste sex åren. Även om lagen behandlar dödshjälp som ett undantag, tolkar allmänheten det som en rättighet, med en motsvarande skyldighet för läkare att ha med dessa dödsfall att göra, menar Theo Boer.

En lagstiftning som oftast lovordas av förespråkare är den i Oregon. Professor Aaron Kheriaty, docent i psykiatri, som leder programmet för medicinsk etik vid Irvine School of Medicine i Kalifornien, säger att det finns allvarliga problem i Oregon och många dokumenterade fall när lagen har missbrukats. Läs mer >>
– Jag har diagnostiserat och behandlat tusentals patienter som ville avsluta sitt liv. En begäran om att dö är nästan alltid ett rop på hjälp. Bland obotligt sjuka beror det till 59 procent på depression. Det är oroväckande att färre än fem procent, som dött genom assisterat självmord i Oregon, hänvisats till psykiatrin för att utesluta de vanligaste orsakerna till självmordstankar. Om patienter vägras dödshjälp av sin läkare styrs de i vissa fall av sitt försäkringsbolag till en annan läkare som kommer att förskriva den dödliga dosen. Det är ett litet antal läkare i Oregon, som skriver ut ett oproportionerligt stort antal dödliga recept. Trots det otillräckliga systemet för övervakning och rapportering i Oregon, visar de uppgifter vi har en beklämmande bild. Efter att självmord minskade under 1990-talet ökade de kraftigt mellan 2000 och 2010 – åren efter att assisterat självmord legaliserades 1997. År 2010 var självmordsfrekvensen 35 procent högre i Oregon än det nationella genomsnittet, påpekar Aaron Kheriaty.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)