Facebook bidrar till anställdas kostnader för surrogatmoderskap

12 september 2017
Många stora företag attraherar sina anställda genom generösa förmåner, som t.ex. hjälp med med skolavgifter. Starbucks och Facebook bidrar även till de anställdas familjebildning, genom att stå för delar av kostnaden för provrörsbefruktning. Facebook erbjuder dessutom hjälp vid adoption och surrogatmoderskap.

Starbucks bidrar med 20 000 dollar (drygt 160 000 kr) för provrörsbefruktning, vare sig det är medicinskt nödvändigt eller inte, och de läkemedel som eventuellt behövs för både heltid och deltidsanställda. Starbucks är inte det enda stora företaget som erbjuder sina anställda den sortens förmåner; Spotify betalar för anställdas fertilitetsbehandling och äggfrysning (läs mer >>) och Facebook erbjuder ekonomiskt stöd vid adoption och surrogatmoderskap samt en klumpsumma vid förlossningen.

Även en del svenska företag bidrar med kostnaderna för assisterad befruktning, och många av de portaler som administrerar företags löneförmåner erbjuder bidrag till assisterad befruktning genom löneavdrag. Några siffror på hur ofta detta utnyttjas finns dock inte tillgängliga.

Källor: Huffington Post (www.huffingtonpost.ca) och Facebook (www.facebook.com)