Finska kyrkoledare i gemensamt uttalande mot dödshjälp

25 oktober 2017

I Finland har fyra kyrkoledare skrivit ett gemensamt uttalande, där de tydligt tar avstånd från legalisering av dödshjälp och istället kräver att vård i livets slutskede utvecklas.

Det är den katolske biskopen Teemu Sippo, den ortodoxe metropoliten Elia, den lutherske biskopen Seppo Häkkinen samt pingstledaren Esko Matikainen, som tillsammans i början av oktober publicerade ett uttalande med anledning av den pågående debatten om legalisering av dödshjälp i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Kyrkoledarna skriver att "problemet är komplicerat och etiskt känsligt. Det är förståeligt att människor som måste se på sina älskade anhörigas smärta kan se lagen om dödshjälp som en lösning". Men "människans liv är dyrbart, från födsel till död. Vi kan inte bedöma liv med avseende på längd eller kvalitet; varje liv är en Guds gåva", fortsätter uttalandet.

Kyrkoledarna citerar överläkare Risto Pelkosen, som menar att "dödshjälp inte löser problemet med lidande, utan skapar mer", och de undrar: "vem kommer dödshjälp att delegeras till? Hur skulle man kunna begränsa villkoren för att utföra dödshjälp? Hur tung är bördan för läkaren som måste bestämma över mänskligt liv?". Kyrkoledarna varnar vidare för den "farliga inriktning" som Nederländerna och Belgien tagit, där dödshjälp "har skapat mer och mer skada".

"Att möjliggöra dödshjälp trubbar av hur vi ser på människan och vittnar om likgiltighet inför människans värdighet", varnar kyrkoledarna. Insatser bör istället göras för "palliativ sedering" och "att utveckla och erbjuda adekvat läkarvård för alla. Det är en etiskt och medicinskt hållbar lösning i det sista skedet av ett smärtsamt liv", menar kyrkoledarna.

Källa: Servizio Informazione Religiosa (www.agensir.it)