Förbud för abort vid Downs syndrom föreslås i Ohio

25 september 2017

Efter sommarens avslöjande om att nästan 100 procent av ofödda barn med Downs syndrom aborteras på Island, påskyndas nu ett lagförslag i USA:s delstat Ohio, som ämnar förbjuda abort pga. Downs syndrom.

Island är ett av flera europeiska länder där i stort sett alla gravida kvinnor som får reda på att deras ofödda barn har Downs syndrom bestämmer sig för abort. Läs mer >> Liknande höga siffror återfinns i Danmark (läs mer >>) och Storbritannien. Läs mer >> I USA rör det sig om uppskattningsvis mellan 67 och 85 procent av kvinnorna, enligt en av de senaste studierna från 2012 i facktidskriften Prenatal Diagnosis (DOI: 10.1002/pd.2910).
– Några av de raraste, vänligaste människorna jag känner har Downs syndrom. Det är mycket oroande att människor i vårt samhälle kommer att fatta beslut om att det här livet är värt någonting och det här livet är inte värt någonting, baserat på denna genetiska avvikelse, säger Frank LaRose, republikansk senator i Ohio, som står bakom lagförslaget.

Han får stöd av Kelly Kuhn, vars två år gamla son Oliver föddes med Downs:
– De berättar om dessa hemska saker som kan hända, de olika avvikelserna, hjärtproblemen. Så man planerar för det värsta, och jag tycker verkligen att man får en dödsdom. Vi fick höra om alla de olika behandlingar som han skulle behöva och allt ytterligare arbete som skulle krävas. Men vi fick aldrig veta hur fantastiskt våra liv skulle vara tillsammans med Oliver. Ingen berättade för mig att mitt ansikte skulle göra ont för att jag ler så mycket mot honom, har Kelly Kuhn vittnat inför Ohios kongress.

Läkare och medicinstuderande är emot förslaget. Läkarstudenten Parvaneh Nouri varnade inför delstatskongressen för att ett förbud endast i liten grad kommer att bidra till att stoppa aborter men skulle kunna sätta stopp för informationsutbyte mellan patient och läkare:
– Det förstör patienternas tillit, något vi har arbetat outtröttligt för i generationer av läkare, säger Parvaneh Nouri.

Den amerikanska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer har tidigare uttryckt oro över olika åtgärder som försöker begränsa aborter baserade på kvinnans motiv:
– Dessa orsaksförbud blir en markant störning i patient-läkar-förhållandet, vilket skapar ett system där patienter och läkare tvingas hålla tillbaka information eller behöver ljuga för att säkerställa tillgång till vård, säger föreningens tidigare ordförande Mark DeFrancesco.

I USA, där det varje år föds runt 6 000 barn med Downs syndrom, finns i dag ett antal delstater, som överväger liknande förbud, vilket har lett till en känslomässig debatt om kvinnors rättigheter, föräldrakärlek och förtroendet mellan läkare och patient.

Delstaterna Indiana och North Dakota har redan antagit liknande lagar som föreslås i Ohio, men i Indiana har en federal domare stoppat lagen, eftersom han menar att staten inte har behörighet att begränsa kvinnors anledning till abort. Ett överklagande pågår. I North Dakota, där man haft en liknande lag sedan 2013, uppger delstatens enda abortklinik att frågan inte varit aktuell, eftersom man inte utför aborter efter graviditetsvecka 16. I Oklahoma antogs ett lagförslag i representanthuset i våras, som skulle ha förbjudit abort pga. genetiska avvikelser, men lagförslaget togs aldrig upp i senaten. Motståndare argumenterade att förslaget var mot konstitutionen och skulle leda till kostsamma stämningar för delstaten.

Källa: The Japan Times (www.japantimes.co.jp)