Forskare närmare mänskliga organ i grisar

31 januari 2017
I USA har forskare låtit grisembryon injicerade med mänskliga celler – förstadiet till mänskliga organ – växa i grisar, i försök att på lång sikt kunna odla mänskliga organ i grisar, genetiskt anpassade till patienter för transplantation eller läkemedelstester.

Enligt en ny studie i facktidskriften Cell (doi.org/10.1016/j.cell.2016.12.036) har genetiker vid Salk Institute i Kalifornien injicerat inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) från människor i grisblastocyster, som sedan implanterats i en sugga och vuxit till i en månad. Efter 28 dagar hade, enligt forskarna, några av iPS-cellerna utvecklats till förstadier till olika vävnadstyper, inklusive hjärta, lever och nervceller.
– Det slutliga målet är att få funktionella och transplanterbara vävnader eller organ men vi är långt ifrån det. Detta är ett viktigt första steg, säger forskningsledaren Juan Carlos Izpisua Belmonte, från Salk Institute for Biological Studies i La Jolla i Kalifornien.

Forskarna hoppas kunna öka inverkan från de mänskliga cellerna i embryona genom att stänga av vissa av grisgenerna, och på så sätt hindra griscellerna att påverka de organ man har som mål som t.ex. hjärta, och ge mänskliga cellerna en konkurrensfördel. På liknande sätt skulle de mänskliga cellerna kunna modifieras så att de inte bidrar till hybridens hjärna, vilket inte gjordes i den aktuella studien, eftersom embryona bara fick nå ett tidigt utvecklingsstadium och andelen mänskliga celler var minimala.
– Vi såg inga mänskliga celler i hjärnregionen, men vi kan inte utesluta möjligheten att de kan ha gått till hjärnan, säger Carlos Izpisua Belmonte.

Professor Daniel Garry, hjärtspecialist som leder ett hybridprojekt vid University of Minnesota, menar att den snabba utvecklingen inom hybridforskningen har väckt en rad oroande frågor, bl.a. om avkomman mer kommer att likna människa eller mer gris, vad som händer om en hybrid tänker mänskliga tankar, och om det skulle vara möjligt för mänskliga celler att "ta över" grisembryon, med resultatet att avkomman skulle vara mer människa än gris.
– Dessa mer bisarra möjligheter är inte ett problem i verkligheten. Forskningsgruppen kring Izpisua Belmonte har valt ett ansvarsfullt tillvägagångssätt, säger Daniel Garry.

Även David King grundaren till den brittiska lobbygruppen Human Genetics Alert uppmärksammar riskerna i studien som t.ex. risken att djur med mänskligt medvetande skulle kunna skapas och farorna med att oavsiktligt släppa ut människo-djur hybrider i naturen.
– Jag tycker att dessa experiment är oroande. Oron för att blanda arter berör något djupt i människans psyke och vår kultur som det är svårt att sätta ord på. Det handlar inte om någon "vishet från naturen", utan om oklokhet bland forskare, säger David King i ett uttalande till brittisk media.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioEdge (www.bioedge.org)