Forskare skapar blodstamceller i laboratorium

23 maj 2017
I USA har två forskargrupper för första gången lyckats producera hematopoetiska stamceller från kroppens egna celler, dvs. de viktiga stamceller som ger upphov till alla blodceller och som används för att behandla barn och vuxna som har blodsjukdomar som lymfom, myelom eller leukemi eller vars benmärg har slutat fungera. Försöken har varit framgångsrika på möss, men forskarna tror inte på att metoden inom snar framtid kommer att kunna användas på människor.

Vid vissa maligna blodsjukdomar eller tumörer är patienten beroende av stamcellsdonationer av så kallade hematopoetiska stamceller som finns i benmärgen, antingen från sin egen benmärg eller från friska människor. Transplantationerna försvåras ofta av brist på lämpliga donatorer eller avstötningsreaktioner hos patienten, och därför arbetar man sedan 20 år tillbaka på att skapa hematopoetiska stamceller i laboratoriemiljö. En viktig förutsättning för detta skedde 2006 när den japanske forskaren Shinya Yamanaka lyckades omvandla normala hudceller tillbaka till iPS-celler, en typ av stamceller.

Nu har två amerikanska forskargrupper för första gången lyckats producera hematopoetiska stamceller från kroppens egna celler. Den ena gruppen från New York använde inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler), dvs. celler från människan som förmår att "backa" i utvecklingen (Nature 2017; doi: 10.1038 / nature22370). Den andra gruppen från Boston skapade cellerna från blodkärlsceller från möss (Nature 2017; doi: 10.1038 / nature22326).

Båda metoderna skulle teoretiskt kunna användas för stamcellstransplantation med patientegna stamceller vid leukemi och lymfom, men om och när metoderna kommer att kunna användas kliniskt är för tidigt att säga. Att man måste ta hjälp av ett retrovirus för att föra in stamcellerna i cellerna kan vara ett problem, eftersom det kan leda till genetiskt "förorenade" stamceller och tumörtillväxt på fel ställe, befarar forskarna.

Gruppen från Boston förväntar sig inte någon klinisk användning inom snar framtid medan New York-gruppen är mer optimistisk, även om de än så länge bara kunnat skapa blodstamceller hos möss. Forskarna menar att metoden fungerar för att skapa tillräckligt många stamceller för transplantation och noterar, att mössen inte utvecklade någon leukemi efter behandlingarna.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)