Första ivf-barnet fött i Costa Rica

20 mars 2017
Costa Rica har av den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter tvingats tillåta provrörsbefruktning mot landets egna lagar, och tidigare denna månad föddes det första provrörsbarnet i landet.

Costa Rica, den lilla centralamerikanska republiken med 4,5 miljoner invånare, blev år 2000 det enda landet i världen att helt förbjuda provrörsbefruktning (ivf), efter en dom i högsta domstolen om att ivf inte är förenligt med landets grundlag, som skyddar livet från befruktningen. Den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (IACHR) avfärdade 2012 förbudet mot ivf med motiveringen, att det begränsar rätten till privatliv, personlig autonomi och sexuell och reproduktiv hälsa, enligt den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen fann vidare att ett mänskligt embryo saknar rättslig status som "person" och beordrade Costa Rica att legalisera ivf inom de närmaste sex månaderna. Läs mer >>
– Sju utlänningar får fatta beslut om människoliv i Costa Rica, kommenterade en tjänsteman domen.

Förra året började privata kliniker erbjuda ivf, och tidigare denna månad föddes det första ivf-barnet, en flicka, vars föräldrar sedan 2007 hade utövat påtryckningar för att få tillgång till ivf.

IACHR beordrade också Costa Ricas regering att erbjuda ivf på offentliga sjukhus. Byggstarten för en offentlig fertilitetsklinik är planerad till augusti, intill det nationella kvinnosjukhuset, nära Costa Ricas huvudstad San José. Regeringen finansierar också utbildning utomlands så att vårdpersonal ska kunna bli ivf-specialister på den planerade kliniken. De första behandlingarna beräknas starta 2018.

Oavsett hur man ser på etiken gällande konstgjord befruktning, torde detta vara lågvattenmärke för respekt för demokratin, skriver nyhetstjänsten MercatorNet. En artikel i vetenskapstidskriften Nature prisar segern och sätter som nästa mål att landets abortlag, som tillåter abort när mammas liv eller hälsa är i fara, ska verkställas.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com) och Nature (www.nature.com)