Första tvärvetenskapliga studien om dödshjälp i Belgien publicerad

18 september 2017
Förlaget Cambridge University Press publicerar i veckan en forskningsantologi, som granskar dödshjälpsverksamheten i Belgien. Ett antal författare från Belgien och Storbritannien belyser dödshjälp och assisterat självmord från juridiska, filosofiska och medicinska synvinklar, liksom hur dödshjälp påverkar utsatta delar av befolkningen.

Redaktörerna David Albert Jones från Anscombe Bioethics Center i Oxford, Chris Gastmans från den medicinska fakulteten vid universitetet i Leuven i Belgien och Calum MacKellar från Scottish Council of Human Bioethics, säger att antologin Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium är den första tvärvetenskapliga studien om dödshjälp i Belgien.

Författarna påpekar i studien bl.a. att "systemet är ogenomskinligt. Det är endast 16 medlemmar i den eutanasiskommission som har till uppgift att övervaka tusentals fall av dödshjälp. Systemet är beroende av självrapportering. Av de tusentals rapporterade fallen har endast ett skickats vidare till åklagare och det uppskattas att bara hälften av alla fall rapporteras. Sedan dödshjälp legaliserades i Belgien 2002 har det ’normaliserats’ med fler och fler fall av dödshjälp utan begäran. En ledande palliativläkare, som förespråkar dödshjälp, varnade 2013 att ’dödshjälp, när det väl har legaliserats, kommer ha sin egen dynamik och sträcka sig utöver överenskomna gränser. Kontinuerlig djup sedering används alltmer som ett medel för dödshjälp".

Forskningsantologin drar slutsatsen att "död genom dödshjälp i Belgien anses i allmänhet inte längre som ett undantag, som kräver något särskilt rättfärdigande. Istället betraktas det ofta som en vanlig död och en fördel som inte skall begränsas till särskilda fall.

I Belgien är situationen rätt unik; det råder mycket lite motstånd mot fortsatt utvidgning av dödshjälp och mycket liten skepsis till hur det utförs. Jämförelsevis är motståndare mot dödshjälp i t.ex. USA högljudda och vaksamma där assisterat självmord är lagligt. Detta har visat sig vara ett hinder för samma utveckling i USA som den som sker i Belgien.

Författarnas slutliga råd är att "det enda säkra sättet att undvika dessa konsekvenser är att motstå att dödshjälp eller assisterat självmord legaliseras och istället investera i palliativ vård och satsa på forskning om vård i livets slutskede samtidigt som man ständigt framhåller det mänskliga livets dyrbarhet".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)