Fortsatt höga skadestånd i Storbritannien till föräldrar som fått barn med funktionshinder

07 februari 2017
Nya siffror visar att allt mer pengar går från den offentliga vården i Storbritannien som kompensation till föräldrar, som fått barn med funktionshinder.

Respekt har tidigare skrivit om hur mer än 95 miljoner pund (111 miljoner kr) betalats ut under tio år från den offentliga vården till föräldrar till funktionshindrade barn, som ansökt om ersättning för sitt barns födelse. Läs mer >> Nya siffror visar, att beloppen stadigt ökar, och nu ligger på 70 miljoner pund (816 miljoner kr) för enbart de senaste fem åren.

Det är NHS Litigation Authority, dvs. rättsinstansen för National Health Service, Storbritanniens offentliga vårdsystem, som rapporterat beloppen till den brittiska tidningen The Sunday Times. Pengarna har betalats ut till föräldrar som fått barn med funktionsnedsättning, och som menar att de skulle ha gjort abort ifall de hade fått reda på avvikelserna under graviditeten. Det är en rad olika avvikelser, även Downs syndrom, som kompensation betalats ut för.

Nyheten om de stora beloppen har lett till att röster höjts i protest mot att offentliga skattemedel används till fel ändamål, och att kompensationerna leder till en risk för nedvärdering av personer med funktionsnedsättning. Andrea Minichiello Williams, som leder organisationen Christian Legal Centre, säger till The Sunday Times:

– Det är inte ett misstag att barn föds med funktionsnedsättning. Det är ett misstag att skattebetalare ska finansiera en kultur som ser barn med funktionsnedsättning som en olägenhet. Att säga att ett barn är en ”skada” för en individ eller en familj och använda skattemedel för att kompensera för skadan är ovänligt, det är inte något som utmärker ett civiliserat samhälle. Det skickar ut fel signaler.

Av de 70 miljonerna har 40 miljoner pund gällt 16 fall av ultraljudsundersökningar där man missat en avvikelse, vilket uppgår till runt 2,5 miljoner pund (29 miljoner kr) per familj. Avslöjandet om de stora beloppen kommer samtidigt som ett föräldrapar i London fått ett rekordstort skadestånd för sin dotter, som föddes med mikrocefali, dvs. för litet huvud och hjärna, för åtta år sedan. Domaren i det aktuella fallet tog upp hur mamman gjort tio ultraljudsundersökningar under graviditeten, och beslutade att överläkaren som gjorde den femte undersökningen, i 31:e veckan, skulle ha insett att barnet hade mikrocefali.

Abort är lagligt i Storbritannien fram till förlossningen för barn med allvarliga avvikelser. Under 2015, det senaste åren som det finns statistik för, gjordes 230 aborter i England och Wales efter 24:e graviditetsveckan.

Källa: The Sunday Times (www.thetimes.co.uk)