Fortsatt intensiv debatt om legaliserad abort i Irland

10 april 2017
Debatten om abortlagen fortsätter i Irland inför en förväntad folkomröstning om abortlagen senare i år eller under 2018. På en demonstration för en uppluckring i abortlagen i Dublin i mars visade det sig att kunskapen om abort och mänskliga rättigheter är begränsad bland demonstranterna.

Under abortdemonstrationen på den internationella kvinnodagen i mars i Dublin, där man krävde en folkomröstning för att avskaffa det åttonde tillägget i grundlagen, som skyddar rätten till liv för ofödda barn, intervjuades några deltagare. Frågan var vad de tyckte om Irlands gällande lagstiftning och hur den borde ändras.

Många deltagare svarade intervjuaren att de menar, att det inte bör finnas några som helst restriktioner för abort. Slagorden ”her body, her choice” hördes gång på gång, trots att vetenskapen tydligt visar att det ofödda barnets kropp är biologiskt avskild från mammans, att barnet har egna organ, unika fingeravtryck och kan även ha en annan blodgrupp än mamman. En deltagare svarade att hon tyckte att abort borde tillåtas till dagen före förlossningen, men en minut senare medgav hon att hon bara deltog ”för skojs skull”.

Deltagarna hade vitt spridda åsikter om huruvida abort bör tillåtas ”när barnet får medvetande” eller ”när barnet blir livskraftigt”. Det saknades enighet bland demonstranterna om vad de efterfrågar, vilket hittills har utmärkt abortdebatten i Irland.

Gruppen ”Midwives for Choice”, barnmorskor som vill att kvinnor ska ha rätt att göra abort, och som deltog i demonstrationen, ville inte diskutera sina krav inför kameran men visade en banderoll med texten ”skydd för mänskliga rättigheter i samband med graviditet och förlossning”. Eftersom det inte finns någon rätt till abort bland de mänskliga rättigheterna, utan endast en rätt till liv (artikel 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna), är det svårt att se hur kravet går ihop med laglig möjlighet till abort, skriver nyhetstjänsten LifeNews.

Källa: LifeNews (www.lifenews.com)