Funktionshindrad parlamentsledamot vill ändra brittisk abortlag

13 mars 2017
Lord Shinkwin, ledamot i det brittiska överhuset, menar att Storbritanniens abortlagstiftning är "ett tillstånd att döda för brottet att vara funktionshindrad" och han anklagar vården för att behandla funktionsvariationer "som en tragedi som bör utrotas genom abort".

Lord Shinkwin, som har en medfödd funktionsnedsättning, vill ändra den nuvarande lagstiftningen, som tillåter abort fram till födseln om barnet visar sig ha avvikelser. Det lagförslag han gett upphov till, som för närvarande går igenom parlamentet, skulle innebära att alla aborter – även de pga. genetisk avvikelse – skulle förbjudas efter 24 graviditetsveckor.

I de brittiska parlamentsledamöternas egen tidning The House skriver han: "Det finns något djupt oroande över att icke-funktionshindrade politiker talar om jämlikhet och sedan i samma andetag försvarar en lag som används som tillåtelse att döda för brottet att vara funktionshindrad. Jag frågar vilket budskap det sänder om jag efter födseln är bra nog för överhuset, men före födseln bara tillräckligt bra nog att brännas upp. Alltför många inom vården ser fortfarande medfödd funktionsnedsättning som en tragedi, som bör utrotas genom abort. De fasta fördomarna går så djupt att hela systemet är i förnekelse. Vilket hopp finns för oroliga föräldrar eller deras funktionshindrade barn? Det ironiska är att detta egentligen inte handlar om abort. I slutändan handlar det om makt, makt att icke-funktionshindrade får avgöra ödet för andra – funktionshindrade – människor, om vi skall leva eller om vi skall dö. Fördomar får inte segra."

Enligt Lord Shinkwin ökade antalet aborter av funktionshindrade med 68 procent mellan 2005 och 2015, samtidigt som aborterna överlag gick ned med 0,32 procent.
– Redan i dag aborteras 90 procent av barnen som får diagnosen Downs syndrom. Snart är vi helt befriade från Downs syndrom, som Island. Det är skamligt att rashygienister ignorerar den obekväma sanningen att det innebär att massor av små funktionshindrade människor dödas innan de är födda, säger Lord Shinkwin.

Källa: Politics Home (www.politicshome.com)