Genetisk diagnostik av embryon på rask uppgång i Kina

22 augusti 2017
I Kina ökar antalet fertilitetskliniker, som erbjuder preimplantatorisk diagnostik (PGD) för att utrota vissa sjukdomar, lavinartat.

Enligt en artikel i facktidskriften Nature (doi:10.1038/548272a) har fertilitetsläkare i Kina "använt PGD mer aggressivt, omfattande och systematiskt än någon annanstans". Regeringens nuvarande femårsplan för ekonomisk utveckling har gjort reproduktiv medicin, inklusive PGD, till prioritet. År 2004 fanns endast fyra kliniker i hela landet licensierade att utföra PGD, nu finns det 40.

Efter att den kinesiska regeringen har börjat tillåta två barn vill många par nu ha ett andra barn. Äldre kvinnor kan behöva assisterad befruktning för att bli gravida, och på grund av den högre åldern är risken större för fosterskador, varför embryon screenas.

Kliniker får endast screena för allvarliga sjukdomar, och inte välja kön eller fysiska egenskaper, som längd och intelligens. Några par ber kliniker att välja bort en i Asien vanligt förekommande gen, som gör att människor inte kan bryta ner alkohol.
– De vill att deras son ska kunna dricka. Vi säger nej, säger Sijia Lu, chefstekniker vid Yikon Genomics i Shanghai.

Kinesiska forskare letar efter fler sjukdomsrelaterade genvarianter, särskilt för att kunna utöka PGD. He Lin, genetiker vid Shanghai Jiao Tong University, arbetar på en databas för alla mutationer i samtliga gener som orsakar sjukdomar. Det första målet, enligt He Lin, är dövhet.
– När vi har stora databaser, kan vi tydligare se varje gens bidrag. Då är det lätt att göra PGD, säger Wang Qiuju, specialist för öronsjukdomar vid PLA General Hospital i Peking.

Nature skriver att det finns väldigt lite etiskt motstånd mot PGD i Kina: "I väst väcker PGD fortfarande rädsla för att skapa en elitisk, genetisk klass, och kritiker talar om ett sluttande plan mot eugenik, ett ord som framkallar tankar om Nazi-Tyskland och utrensning. I Kina saknar PGD dock sådant bagage. Det kinesiska ordet för eugenik, yousheng, används uttryckligen som positivt i nästan alla samtal om PGD. Yousheng handlar om att föda barn av bättre kvalitet. Att inte röka under graviditeten är också en del av yousheng."
– Det finns etiska problem, men om man gör slut på sjukdomen, tycker jag att det är bra för samhället, säger Qiao Jie, fertilitetsläkare och chef för Peking University Third Hospital.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Nature (www.nature.com)