Högre risk för hjärtfel för provrörsbarn, visar ny studie

04 december 2017

En metaanalys av åtta studier visar att risken för medfödda hjärtfel ökar med 44 procent när barnet har blivit till genom ivf (in vitro-fertilisering) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) jämfört med barn som har blivit till utan fertilitetsbehandling.

Det är åtta studier som jämfört 25 856 barn födda efter provrörsbefruktning med 287 995 barn som har blivit till på naturlig väg med sammanlagt 2 289 medfödda hjärtfel. Enligt metastudien, som publicerats i facktidskriften Ultrasound in Obstetrics & Gynaecology (DOI: 10.1002/uog.18932), ökar risken för medfödda hjärtfel markant vid ivf och ICSI jämfört med spontana graviditeter (1,30 procent respektive 0,68 procent).

– Vi tror att ivf och ICSI-graviditeter uppvisar ökad risk för hjärtfel som följd av tidig dysfunktion av moderkakan. Denna hypotes bör bekräftas i framtida studier. Vi rekommenderar ultraljudundersökning av hjärtat i fosterstadiet vid alla graviditeter efter ivf och ICSI, säger studiens huvudförfattare Paolo Cavoretto, från IRCCS San Raffaele Hospital i Milano.

Studien visar att assisterad befruktning inte ökar risken för alla hjärtfel utan endast mindre som t.ex. hål i hjärtat:

– De mindre hjärtfelen kommer inte nödvändigtvis att hittas genom rutinultraljudet som undersöker bl.a. barnets hjärta i detalj i livmodern. Forskningen som analyserades i studien använde ultraljudsundersökningar som gjorts för att leta efter avvikelser på hjärtat på andra sätt, t.ex. när de gjordes, erfarenheten hos den person som gjorde undersökningen och de detaljer man letade efter. Även om uppgifterna bekräftar ökad risk för dessa graviditeter stöder de inte nya rutiner i Storbritannien som att erbjuda alla kvinnor särskilt hjärtultraljud efter ivf och ICSI, eftersom många små hjärtfel ändå inte skulle upptäckas, säger Katie Morris, överläkare inom fostermedicin vid universitetet i Birmingham.

Professor Adam Balen, ordförande för det brittiska fertilitetssällskapet British Fertility Society, har granskat studiens utformning och menar att den gav intressanta resultat, men att inga konkreta slutsatser kan dras:

– Det kan finnas många orsaker till detta samband, t.ex. är människor som genomgår fertilitetsbehandling ofta äldre – och tills alla variabler kan kontrolleras, så är allt vi kan göra att konstatera att det kan finnas ett samband, säger han.

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)