Högsta domstolen i Iowa tillåter skadeståndsrättegångar om fosterskador

08 juni 2017
Högsta domstolen i den amerikanska delstaten Iowa tillåter nu föräldrar att stämma läkare som inte talat om att ett ofött barn har avvikelser så att mamman kan göra abort.

Paret Pamela och Jeremy Plowman lämnade nyligen in var sin stämningsansökan efter att deras son föddes med flera medicinska problem, däribland en cp-skada. Ett ultraljud som tagits under graviditeten visade en onormal tillväxt av huvudet, vilket dock aldrig meddelades till föräldrarna. Mamman meddelade i sin stämningsansökan att hon skulle ha gjort abort om hon hade fått reda på problemen. Hon vill få ersättning för kostnaderna att uppfostra sonen, för psykisk lidelse och förlorad inkomst. Hennes tidigare man har lämnat in en liknande stämningsansökan.

Högsta domstolen i Iowa har beslutat att föräldrar har rätt att stämma för ”felaktig födelse” om de ”nekats möjlighet att fatta ett välgrundat val om laglig abort i Iowa. Det är inte denna domstols roll att ifrågasätta det djupt personliga och svåra beslutet”. Sammanlagt 23 delstater i USA tillåter nu stämning efter ”felaktig födelse”. Läs mer >>

Domaren Edward Mansfield var den enda som röstade mot domen. Han skriver i sin motivering att beslutet är begränsat till ett ”svårt funktionshindrat barn” – men påpekar att domstolen inte definierar uttrycket och frågar ”vad händer om undersökningar indikerar att barnet kommer att födas blind eller utan hand?” Domare Mansfield menar att domstolens beslut öppnar för andra typer av stämningsansökningar, och att en ”ärlig bedömning av Iowas lagstiftning skulle finna att den är avsedd att försöka förhindra, inte uppmuntra, abort. Domen fastställer endast förutsättningar för abort, inte för graviditeten. Det krävs viss kreativitet att läsa den gällande lagtexten som stöd för den fastställda domen”, skriver han.

Källa: Radio Iowa (www.radioiowa.com)