Hormonella preventivmedel ökar risken för bröstcancer, enligt ny studie

14 december 2017

Hormonella preventivmedel medför en liten men markant riskökning för bröstcancer, enligt en stor, dansk studie.

Globalt använder ca 140 miljoner kvinnor hormonella preventivmedel – 13 procent av kvinnor mellan 15 och 49 år. I Danmark är det ungefär 40 procent. Studien, som denna månad publicerades i facktidskriften The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa1700732), baserades på uppgifter från ca 1,8 miljoner kvinnor i Danmark under tio år. Forskarna konstaterar att risken för bröstcancer var 20 procent högre bland kvinnor som för närvarande eller nyligen använt moderna hormonella preventivmedel jämfört med kvinnor som aldrig använt hormonella preventivmedel, och risken ökade med användningstiden.

– Det här är en viktig studie, eftersom vi inte kände till risken för bröstcancer med dagens p-piller jämfört med tidigare generationers p-piller, och vi visste inte någonting om spiralers riskfaktorer. Gynekologer utgick bara ifrån att en lägre hormondos innebär en lägre risk för cancer. Men den är lika förhöjd. Risken är liten men mätbar, och om man ser på alla miljoner kvinnor som använder p-piller, är det ett betydande folkhälsoproblem, säger Marisa Weiss, onkolog som grundat webbplatsen breastcancer.org, till tidningen The New York Times.

Tidigare liknande resultat

Den danska studien bekräftar resultat från en indisk studie, som i slutet av 2013 publicerades i Indian Journal of Cancer (DOI: 10.4103/0019-509X.123606), och fann att långvarig användning av preventivmedel, som innehåller östrogen och progesteron, kan öka risken för bröstcancer genom att orsaka hormonell obalans. Läs mer >>

Den danska studien är den första som undersökt riskerna i samband med den nya generationens p-piller och preventivmedel i en stor befolkningsgrupp. Studien visar att det inte är någon skillnad mellan små hormondoser och de typer av spiral, som släpper ut hormonet direkt i livmodern. Det är den syntetiska varianten av könshormonet progesteron i sig självt, – som ofta används i dagens preventivmedel – som ökar risken för bröstcancer.

 Respekt har tidigare rapporterat om en annan studie, också från Danmark, som nyligen fann ett samband mellan hormonella preventivmedel, självmordsförsök och självmord. Läs mer >> 

Källor: The New York Times (www.nytimes.com) och BioEdge (www.bioedge.org)