Ingen dödshjälp för psykiatripatienter, säger Kanadas förening för psykiskt sjuka

12 september 2017

Kanadas förening för uppmärksammande av psykisk sjukdom, Canadian Mental Health Association, menar att dödshjälp inte bör vara tillgänglig för psykiskt sjuka.

I Kanada legaliserades dödshjälp i maj 2016. Lagen kräver att man för att kunna få dödshjälp måste lida av en sjukdom som är obotlig, svår och outhärdlig, och att man bör ha ett medicinskt tillstånd med en "rimligen förutsägbar naturlig död", konstaterar organisationen Canadian Mental Health Association (CMHA) i sitt ställningstagande om assisterat självmord för psykiskt sjuka: "För patienter som enbart lider av en psykisk sjukdom, är en naturlig död inte förutsägbar. Detta är en anledning till att CMHA anser att läkarassisterat självmord för psykiatripatienter bör förbli olagligt."

Organisationen konstaterar emellertid också att "om en patient med en rimligen förutsebar naturlig död också har en psykisk sjukdom, bör den psykiska sjukdomen inte hindra henne från att kunna få läkarassisterat självmord". CMHA menar också att "som en organisation, som arbetar med tillfrisknande patienter, anser CMHA inte att psykiska sjukdomar är obotliga, även om de kan vara svåra eller outhärdliga".

I sitt ställningstagande presenterar CMHA en studie över hur dödshjälp tillämpas bland psykiatripatienter i Belgien och Nederländerna. De konstaterar att det finns "stora skillnader mellan regleringar och hur de överensstämmer med verkligheten", varför man anser att dödshjälp för patienter som lider av psykisk sjukdom "inte har någon plats i kanadensiska sammanhang i dag".

CMHA rekommenderar regeringen att stödja metoder inriktade på återhämtning; att fortsätta investera i psykiatri- och missbruksvården; att genomföra en nationellt självmordsförebyggande strategi och att investera i forskning om psykisk ohälsa. "Sammanfattningsvis är CMHA:s inställning till läkarassisterat självmord i Kanada att människor borde få hjälp till att leva och må bra innan de får hjälp till att dö", enligt ställningstagandet.

Källa: The Catholic Register (www.catholicregister.org)