Insamling för barnmorskors rättegångskostnader i slutspurten – Livets fond ger 100 000 kr

17 maj 2017
Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som båda förlorat rättegångar mot landsting i mål gällande möjligheten att arbeta som barnmorska utan att medverka till aborter, har båda krävts på höga belopp för landstingens rättegångskostnader. Insamlingen för att hjälpa dem har nu intensifierats.

Olika, privata insamlingar för att hjälpa de båda barnmorskorna har pågått sedan de förlorade sina mål i respektive tingsrätt. Nu har de båda fallen nått vägs ände i Sverige; Ellinor Grimmark förlorade i våras sitt mål i Arbetsdomstolen, och Linda Steen har av samma domstol nekats prövning. Deras fall kommer nu att framföras till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, där man hoppas att barnmorskornas rätt till tanke- samvets- och religionsfrihet, som garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 9), skall slås fast.

Ellinor har i dagarna fått en faktura från Region Jönköpings län på ca. 1 530 000 kr, plus räntor på över 100 000 kr. Av detta fattas det just nu 700 000 kr. Hela summan skall vara inbetald senast d. 3 juni. Landstinget Sörmlands räkning för rättegångskostnader till den andra barnmorskan, Linda Steen, är på ca. 1,2 miljoner kr, och efter att man lyckats samla in 400 000 kr återstår ca. 800 000 kr. Denna räkning skall vara betald i slutet av juni månad.

Till den insamling som pågått sedan Ellinor Grimmark förlorade i Jönköpings tingsrätt har mestadels privatpersoner i Sverige, förutom några organisationer i Europa, bland annat ADF International, med huvudkontor i Wien, bidragit. ADF International har inte haft något juridiskt ombud som medverkat i rättsprocesserna. Medierapporteringen har i Sverige gett sken av att de så kallade barnmorskemålen skulle vara en del av en ”europeisk kampanj mot aborträtt”, vilket är fel. Lagar om abort tillhör det nationella kompetensområdet och är varken inom EU:s eller Europarådets kompetensområde. Ellinor Grimmarks mål bygger på svensk abortlagstiftning, abortlagens förarbeten, barnmorskornas etiska kod och Europakonventionen.

Insamlingen för att hjälpa att täcka rättegångskostnaderna administreras av Skandinaviska människorättsjuristerna. Swishnumret till insamlingen är 123 615 89 01, och man kan även använda bankgiro 605-8630. Märk då inbetalningen ”barnmorskemålen”. Respekts råd har i dagarna beslutat att ge 100 000 kr ur Livets fond till insamlingen.