Irländskt lagförslag om sänkt straff för illegal abort nedröstat i underhuset

20 mars 2017
Det irländska parlamentets underhus röstade i början av mars ned ett lagförslag som skulle sänka straffet för illegal abort från 14 års fängelse till en euro.

Lagförslaget röstades ned med 81 röster mot 26 medan 22 ledamöter avstod från att rösta. Förslaget var det senaste i en rad försök att liberalisera Irlands strikta abortlagstiftning, som förbjuder abort utom när kvinnans liv är i fara. Läs mer >> Inget av förslagen har antagits.

Frances Fitzgerald, Irlands justitieminister och vice regeringschef, har föreslagit att en folkomröstning hålls nästa år om att antingen upphäva eller ersätta den åttonde tilläggsartikeln i grundlagen, som garanterar lika rätt till mamman och det ofödda barnet. Det åttonde tillägget har debatterats flitigt det senaste året, och man förmodar att en folkomröstning kommer att kungöras under början av nästa år

Internationella organisationer och kampanjer utövar sedan länge påtryckningar på Irland att lätta på abortlagstiftningen (läs mer >>), och förra veckan delade aktivister ut piller för medicinsk abort vid flera universitet i hela landet.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com) och The Christian Institute (www.christian.org.uk)