Italien tillåter patienter att vägra vätska och näring

19 december 2017

Italiens parlament godkände förra veckan ett lagförslag som tillåter patienter att säga nej till vätske- och näringstillförsel. Även livsslutsdirektiv i form av text eller filminspelning kommer nu att vara bindande. Lagen kritiseras som förklädd dödshjälp av kritiker, framför allt från kyrkan.

Den nya lagen, som antogs med 180 röster mot 71, tillåter inte assisterat självmord eller dödshjälp. Lagen är dock ett steg i den riktningen, menar kritiker:

– Det kvarstår fortfarande legalisering av dödshjälp, som vi kommer att föreslå till nästa parlament, säger Marco Cappato, talesman för den italienska organisationen Rätten att dö.

Framtida behandlingsbeslut

Fader Massimo Angelelli, som leder den italienska biskopskonferensens avdelning för hälsovårdspastoral, är kritisk mot den nya lagen. Han poängterar att katolska kyrkan inte har några invändningar mot att uppmuntra patienter att överväga framtida behandlingsbeslut. Däremot har lagen stora luckor och ställer patientens frihet mot läkares samvetsfrihet och yrkeskunnande, menar han.

– Närings- och vätsketillförsel är inte medicinsk behandling. Det är basal omvårdnad. Lagen är inte väl skriven. Det är inte klart om den verkligen skyddar patienters rättigheter. Katolska sjukhus och läkare kommer nu att ställas inför dilemmat att följa statlig lagstiftning som strider mot budet "du skall inte döda", säger f. Massimo Angelelli till Vatikanradion.

Ingen överbehandling

Katolska kyrkan står helt och fullt bakom patienters rätt till informerat samtycke samt deras rätt att undvika överbehandling, vilket även omfattar livsuppehållande åtgärder, om de inte anses innebära rimligt hopp om tillfrisknande. I ett tal i mitten av november till Världsläkarföreningen sade påve Franciskus att döende måste åtföljas av anhörigas kärlek och personalens vård, men det finns inget krav på att alla tillgängliga medel måste användas för att förlänga deras liv:

– Även om vi vet att vi inte alltid kan garantera tillfrisknande eller bot, kan och måste vi alltid vårda de levande utan att själva förkorta deras liv, men även utan att utsiktslöst motsätta oss deras död. Ur en etisk synvinkel är beslutet att inte sätta in överbehandling något helt annat än dödshjälp, vilket alltid är fel, eftersom syftet med dödshjälp är att avsluta livet och orsaka döden, sade påve Franciskus till Världsläkarföreningen. Läs mer >>

Källor: The Tablet (www.thetablet.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)