Ivf-kliniker blandar ägg för att öka resultat

30 augusti 2017
I den ständiga dragkampen om patienter har några ivf-kliniker hittat en ny konkurrensfördel. De kallar metoden för "tandem-ivf" och vänder sig till framförallt äldre kvinnor med låg fertilitet. Metoden går ut på att blanda kvinnans egna ägg med donerade ägg för att kunna erbjuda högre chans till graviditet.

I många länder skulle det vara förbjudet att blanda ägg från kvinnan själv med en donators, men på ställen där assisterad befruktning är relativt oreglerat erbjuder en del kliniker alternativet ”tandem-ivf”, trots att det är etiskt kontroversiellt. Metoden erbjuds på kliniker ibland annat Mexiko, Spanien, Grekland, Indien och Nordcypern.

För en kvinna över 40 skulle de flesta kliniker först göra assisterad befruktning med hennes egna ägg. Om detta misslyckas erbjuder man möjlighet till donerade ägg. Kliniker som erbjuder "tandem-ivf" sänker kostnaderna genom att kombinera de två metoderna: ett eller flera embryon skapade med den äldre kvinnans ägg kombineras med embryon gjorda med donerade ägg. Om kvinnans embryon inte överlever, är chansen stor att donatorns gör det. Utöver detta erbjuds även i vissa länder att cellkärnan från kvinnans eget ägg injiceras i ett donerat ägg för att föryngra det, vilket dock är förbjudet i de flesta länder.

Om alla implanterade embryon utvecklas och kvinnan bara vill ha kvar sitt eget, erbjuds så kallad fosterreduktion i graviditetsvecka 11 eller 12, dvs. att de foster som skapats med hjälp av donerade ägg aborteras. Målet är att endast ett barn, eller högst två, är kvar till förlossningen.

En nordcypriotiska klinik lockar med löften om stor framgång till låga kostnader: "Vi förbättrar inte bara dina chanser för en framgångsrik fertilitetsbehandling med egna ägg, utan vi låter dig också befrukta resterande donerade ägg med din partners spermier. Embryon som skapas av donerade ägg kan frysas och bevaras för framtida bruk om din behandlingscykel misslyckas. På så sätt kan du få en ivf-behandling där chansen att dina egna ägg ska lyckas maximeras, och där du också har en back-up plan med donerade ägg om det inte fungerar som planerat. Allt till samma pris som för en behandling!"

Nordcypern låter experimentella metoder, som "tandem-ivf" blomstra, konstaterar nyhetstjänsten BioEdge, eftersom det nästan inte förekommer någon reglering på området. Läkarna talar engelska och många av dem har utbildats i Storbritannien och Turkiet, som har en utbredd och liberal ivf-verksamhet. En cypriotisk klinik uppger också att äggdonatorerna främst är utländska studenter som studerar i Nordcypern.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)