Katoliker och feminister enade mot surrogatmoderskap

04 april 2017
När det gäller frågor om reproduktion hamnar katoliker och feminister ofta på diametralt olika sidor i debatten. Det finns dock ett ämne där man skapat ett ovanligt kamratskap: surrogatmoderskap.

Vid en konferens om surrogatmoderskap, som ägde rum för nära två veckor sedan i underhuset i parlamentshuset i Rom, uppmanade en av Italiens mest kända feministiska organisationer FN att ta fram en rekommendation om att ”förbjuda bruket av surrogatmammor”, som de beskriver som ”oförenligt med de mänskliga rättigheterna och med kvinnors värdighet”. Organisationen, Se Non Ora Quando, blev internationellt känd för en massiv protest 2011 mot den dåvarande premiärministern Silvio Berlusconi. I Italien är organisationen välkänd för att vara politiskt till vänster, och många av konferensens deltagare var vänsterinriktade feminister från Italien, Tyskland, Frankrike och Sverige. Bland deltagarna fanns dock också konservativa, katolska politiker och händelsen omnämndes i katolsk media, främst tidningen Avvenire, som ägs av den italienska biskopskonferensen.

Katolska kyrkan uttalade sig om surrogatmoderskap redan i lärodokumentet Donum Vitae, en instruktion från troskongregationen om biomedicinska frågor från 1987: ”Surrogatmoderskapet innebär ett brott mot moderskärlekens plikter, den äktenskapliga troheten och det ansvariga moderskapet”, heter det i dokumentet. Surrogatmoderskap är till ”skada” för familjen och ”mot värdigheten av den mänskliga personens fortplantning” genom att skilja ”fysiska, psykiska och moraliska element av vilka familjen består”. Ståndpunkten bekräftades i instruktionen Dignitas Personae, även den från kongregationen för trosläran, som utkom 2008.

De senaste åren har vänsterfeminister i många av Europas länder aktivt motsatt sig surrogatmoderskap. De ser företeelsen som ett angrepp mot kvinnors värdighet och särskilt som en orättvisa mot fattiga, och har jämfört surrogatmoderskap med prostitution samt framhållit hur det främjar människohandel. Att behöva hyra ut sin livmoder mot betalning är inte helt olikt sexuellt utnyttjande, anser det feministiska partiet i Spanien, som protesterade vid en lokal surrogatmoderskapsmässa 2016.

FN fördömde surrogatmoderskap 2015 och kallade det en företeelse som ”undergräver kvinnans mänskliga värdighet eftersom hennes kropp och dess reproduktiva funktioner används som en handelsvara”.
– Våra surrogatmammor är stressade fysiskt och psykiskt, även om de får pengar, och de upplever fattigdom, analfabetism, undergivenhet. Kvinnorna har inga rättigheter och tvingas till abort om barnet är funktionshindrat, berättade Sheela Saravanan, antropolog vid universitetet i Heidelberg och deltagare vid konferensen i Rom, om surrogatmammor i Indien.

Många feminister har uttryckt oro över att surrogatmoderskap inte bara påtvingas fattiga kvinnor, utan även har ohälsosamma biverkningar. Psykologen Fabio Castriota, berättade på konferensen att förlossning och moderskap är oskiljaktiga och att ett ”separationstrauma” påverkar både barnet och kvinnan. Efter Romkonferensen planerar Se Non Ora Quando att fortsätta sin kamp i samarbete med andra som inte delar deras feministiska syn:
– Det finns många positioner varifrån man kan motsätta sig surrogatmoderskap. Vi ser det som en kamp mot patriarkatet, katolikerna ser det som en kamp för att bevara den traditionella familjen, vissa anarkister ser det som en kamp mot kapitalismen och det tycker jag inte är något problem, säger feministen Marina Terragni till tidningen The Atlantic.

Källor: The Atlantic (www.theatlantic.com) och CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com)