Katolsk psykiatriklinik i Belgien ger efter för dödshjälp

03 maj 2017
I Belgien leder den katolska ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna) 15 psykiatriska vårdhem. Ordensgeneralen, belgaren br. René Stockman, är känd för sitt motstånd mot dödshjälp, men styrelsen för ordens institutioner meddelade förra veckan att man nu kommer att tillåta dödshjälp på hemmen.

Den belgiska ordensgemenskapen Broeders van Liefde leder 15 psykiatriska vårdhem med 5 000 patienter i Belgien, ett land där ett tiotal psykiatripatienter redan avlidit genom dödshjälp. Brödernas vägran att tillåta dödshjälp på sina vårdhem har av kritiker beskrivits som ett stort hinder för "individers självbestämmande". Efter styrelsens beslut att tillåta dödshjälp på ordens vårdhem kommer det förmodligen att bli lättare för personer med schizofreni, personlighetsstörningar, depression, autism och ensamhet att få dödshjälp, eftersom det nu är få institutioner kvar i Belgien som inte tillåter dödshjälp.

I ett uttalande som publicerades på ordens hemsida förklaras den ändrade policyn: "Vi tar patienters outhärdligt och hopplösa lidande och begäran om dödshjälp på allvar. Å andra sidan vill vi skydda liv och se till att dödshjälp endast utförs om det inte finns någon möjlighet att ge ett rimligt perspektiv till behandling."

Vårdinrättningar som motsätter sig dödshjälp har varit under stor press efter att en domstol dömde ett katolskt vårdhem till böter på 6 000 euro förra året för att man vägrat ge dödshjälp till en patient. Läs mer >>
– Jag beklagar styrelsens nya vision. Jag är övertygad om att vi har rätt att vägra att ge dödshjälp. Vi tar patienternas behov på allvar, men livets okränkbarhet är för oss helt absolut. Vi kan inte acceptera att dödshjälp utförs inom våra institutioners väggar, säger ordensgeneral br. René Stockman till tidningen De Morgen.

Styrelseordförande Raf De Rycke, som har arbetat med Broeders van Liefde i flera år, förnekar att vårdhemmens hållning har förändrats:
– Vi har inte gjort en 180 graders omvändning. Det är inte så att vi brukade vara mot dödshjälp och nu är plötsligt för det. Detta överensstämmer med våra befintliga kriterier. Vi möjliggör båda vägarna för våra patienter: både ett pro-life-perspektiv och dödshjälp, säger han till De Morgen.

Trots att påve Franciskus tydligt har fördömt dödshjälp (läs mer >>), anser Raf De Rycke att inspirationen för Broeders van Liefde i grunden förblir densamma:
– Vi utgår från samma grundläggande värderingar: livets okränkbarhet är en viktig grund, men för oss är det inte ett absolut värde. Det är här vi befinner oss på en annan våglängd än Rom, säger han.

Br. René Stockman, som enligt tidningen De Morgen fortfarande hoppas på en ändring av styrelsens beslut, förklarar i en intervju med nyhetstjänsten MercatorNet att endast två bröder är kvar i vårdorganisationens styrelse och att resten är lekmän. Det har funnits press från samhällets sida att tillåta dödshjälp, brödernas närvaro är inte tillräcklig och sekulariseringen har "förgiftat" ordensgemenskapen i Belgien, menar Br. René Stockman. Han berättar samtidigt, att ordensledningen är i kontakt med den belgiska biskopskonferensen, nuntien i Belgien och Vatikanes utrikesministerium, och att ordensledningen inte kommer att acceptera det nya beslutet.

Källor: Mercatornet (www.mercatornet.com) och De Morgen (www.demorgen.be)