Krav på sänkt abortgräns i Storbritannien när ett av tre barn som föds i vecka 23 överlever

26 april 2017
Ny statistik från England och Wales visar att 33 procent av de barn som föds i vecka 23 överlever i minst ett år. Landet tillåter abort fram till vecka 24, och nu höjs röster för att justera lagen nedåt.

Att rädda extremt för tidigt födda barn har på grund av stora framsteg blivit möjligt långt tidigare i graviditeten, och nu visar ny statistik från England och Wales att en tredjedel av de barn som föds i vecka 23 överlever och kan fira sin första födelsedag ett år senare. Så sent som 2010 var det bara 23 procent av barnen födda vecka 23 som överlevde, en siffra som 2014, det senaste året som det finns statistik för, stigit till 33 procent. Även överlevnadschanserna för barn som föds i vecka 24 har stigit drastiskt, enligt officiella siffror, och ligger nu på 62 procent, jämfört med strax över 50 procent 2010.

Publiceringen av den nya statistiken förra veckan har redan fått politiker att efterlysa sänkt abortgräns. Parlamentarikern Fiona Bruce, som leder det brittiska parlamentets tvärpolitiska pro-lifenätverk, säger att siffrorna belyser ”hur chockerande det är att vår nuvarande lag inte erkänner rättigheterna för och det oerhörda värdet av ett spädbarn i den åldern”. Hon säger vidare, att ”I resten av Europa är abortgränsen generellt runt 12 veckor, förutom vid speciella omständigheter. Så vid 20 veckors ålder har ett spädbarn i Frankrike eller Tyskland fler rättigheter än i Storbritannien. Det är inte rätt.”

2015 gjordes nära 186 000 aborter i England och Wales. Var 50:e abort gjordes i graviditetsvecka 20 eller senare, totalt rörde det sig om 3 700 stycken.

Samtidigt i Sverige publicerade Läkartidningen denna vecka överlevnadssiffror för extremt för tidigt födda barn. Läs artikeln här >> Andelen extremt för tidigt födda spädbarn som överlever här är markant högre än i Storbritannien: för barn födda vecka 23 (2007-2015) var andelen överlevande 57 procent, och för vecka 24 var siffran 70 procent.

För första gången publicerar man för Sverige även siffror för barn födda i vecka 21, då abort fortfarande är tillåten. Enligt Läkartidningen har sex barn födda i vecka 21 i Sverige vårdats på neonatalavdelning och ett av dessa barn överlevde till utskrivning.  

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och Läkartidningen (www.lakartidningen.se)