Kyrkoledare i Irland reagerar mot folkomröstning om abort

20 december 2017

Katolska biskopar i Irland har vädjat till parlamentsledamöter om att överväga hur landet med nuvarande lagstiftning, som erkänner det ofödda barnets rätt till liv, bäst kan svara på kvinnors behov och ge kvinnans liv likvärdiga rättigheter.

Kyrkoledarna vänder sig mot planen om en folkomröstning om att ta bort det åttonde tillägget i grundlagen, som skyddar rätten till liv för ofödda barn.

En irländsk parlamentskommitté rekommenderade förra veckan att en folkomröstning hålls nästa år om förslaget att legalisera abort under vissa omständigheter. Rekommendationen är inte bindande och den slutliga formuleringen i den planerade folkomröstningen kommer att beslutas av regeringen och kräver parlamentets stöd. Läs mer >> 

Kyrkoföreträdare reagerar

Irlands kyrkoledare har reagerat på de allt mer konkreta planerna på en folkomröstning. De katolska biskoparna menar, att om man tar bort det åttonde tillägget i grundlagen "kan det inte få någon annan effekt än att exponera ofödda barn mot större risk". De pekar vidare på människans värdighet från befruktningen till den naturliga döden, som ett värde för hela samhället förankrat i både förnuft och tro. Biskoparna publicerade tidigare i år skriften "Two Lives, One Love" och bestämde att temat till Livets dag, som i Irland och Storbritannien uppmärksammas 1 oktober, skulle vara att främja en kultur som skyddar livet och respekterar kvinnor.

En talesman för Irlands anglikanska kyrka hänvisar till ett uttalande i november om hur den anglikanska kyrkan sedan 1983 vid flera tillfällen har ifrågasatt hur komplicerade moraliska problem kan adresseras i grundlagen. De efterfrågar snarare en nyanserad lagstiftning för att kunna hantera "komplexa och förhoppningsvis sällsynta situationer där medicinsk nödvändighet skulle kunna kräva abort".

Representanter för den presbyterianska kyrkan i Irland är också bekymrade över kommitténs rekommendation. De menar att om den antas, kommer det att skapa "liknande förhållanden som i Storbritannien där miljontals liv har gått förlorade och oföddas människovärde ständigt devalverats sedan 1967 [då abortlagen infördes]. Ett progressivt samhälle behöver vårda och skydda de svagaste och mest utsatta, och det gäller även ofödda barn", menar den presbyterianske prästen Rev. Trevor Morrow.

Varierande åsikter

Ali Selim från det islamiska kulturcentrumet i Dublin, säger att muslimer menar att abort endast är tillåtet när mammans liv är i fara, och även då måste allt göras för att bevara det ofödda livet. Våldtäkt, incest eller missbildningar är inte skäl för abort, eftersom "inget är fostrets fel".

Rabbi Zalman Lent från en av Dublins judiska församlingar menar att "i allmänhet är den ortodoxa judiska uppfattningen att abort endast tillåts i de fall där mammans liv är i fara eller om graviditeten skulle orsaka allvarliga psykiska problem. Det finns olika åsikter när det gäller våldtäkt och preventivmedel med tanke på hur mamman påverkas psykiskt. Även angående abort på grund av fosteravvikelser finns olika åsikter. Dessa diskuteras normalt från fall till fall".

Irland tillåter abort sedan 2013 om mammans liv är i fara.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com) och Reuters (www.reuters.com)