Lagförslag om assisterat självmord nedröstat på Hawaii

28 mars 2017
Representanthuset i den amerikanska delstaten Hawaii röstade förra veckan ned ett förslag om att legalisera assisterat självmord efter en intensiv debatt bland ledamöterna.

Lagförslaget var baserat på lagen i delstaten Oregon, och skulle ha gjort hjälp till självmord ett lagligt, medicinskt alternativ vid obotlig sjukdom. Lagförslaget för Hawaii gick dock längre än den lag som används i Oregon: bl.a. skulle även vissa sjuksköterskor få rätt att inte bara diagnostisera den obotliga sjukdomen utan även skriva ut läkemedlet som behövs för självmordet. Lagförslaget krävde inte heller att patienten själv skulle ta läkemedlet, vilket fick patientgrupper att befara att det skulle kunna leda till situationer med tvång. Andra delar av lagförslaget, som ledde till att det röstades ner, var att departementet för sjukvårdsfrågor i Hawaii inte skulle behöva redovisa statistik om assisterade självmord eller bevis för att varje fall skett i enhet med lagen. Dessutom föreslogs att all dokumentation för fallen av assisterat självmord skulle förstöras efter endast ett år.  

Förutom Oregon är det i USA delstaterna Colorado, Kalifornien, Washington, Vermont och huvudstaden Washington D.C. som tillåter assisterat självmord.

Källa: Patients Rights Council (www.patientsrightscouncil.org)