Läkarassisterat självmord sparar skattepengar, visar ny studie från Kanada

31 januari 2017
I en en aktuell studie i facktidskriften Canadian Medical Association Journal hävdar forskare från universitetet i Calgary att läkarassisterat självmord kommer att bidra till besparingar inom sjukvården på så mycket som 139 miljoner kanadensiska dollar årligen.

Studien (doi: 10.1503/cmaj.160650) använder sig av uppgifter om dödshjälp från Belgien och Nederländerna. Man har multiplicerat de nederländska siffrorna med mortalitetstalen bland Kanadas befolkning samt aktuella uppgifter om kostnader för palliativ vård. Även kostnaderna för läkarassisterat självmord, numera lagligt i Kanada, har tagits med i beräkningarna, det vill säga läkarkonsultationen och läkemedel. Om Kanada följer utvecklingen i Nederländerna och Belgien, uppskattar forskarna att läkarassisterat självmord så småningom kommer att vara orsaken till en till fyra procent av alla dödsfall i Kanada, vilket för fyra procent skulle kunna vara 10 722 dödsfall per år.

Beräkningen visar att läkarassisterat självmord skulle kunna minska de årliga vårdkostnaderna med 35-139 miljoner kanadensiska dollar (ca 235-935 milj. kr). Artikelförfattarna skriver att "när döden närmar sig ökar vårdkostnaderna dramatiskt under de sista månaderna. Patienter som väljer dödshjälp kan avstå från denna resurskrävande period".
– Vi har ingen agenda med denna kostnadsanalys. Vi föreslår definitivt inte att läkarassisterat självmord bör väljas framför något annat sätt att dö. Vi försöker bara beskriva verkligheten med Kanadas nya lagstiftning, säger artikelförfattaren Aaron Trachtenberg till tidningen The National Post.

I en medföljande kommentar poängterar läkaren Peter Tanuseputro från Bruyère Research Institute i Otawa att det inte är klart vilka eller hur många som kommer att efterfråga läkarassisterat självmord. Skillnaden mellan en och fyra procent av alla dödsfall "representerar en gråzon på cirka 8 000 personer".
– När vi talar om läkarassisterat självmord och livets slutskede, tror jag att vi snabbt måste gå över till att diskutera behovet av att förbättra den palliativa vården, eftersom de två är mycket närstående. Om vi ger bra palliativ vård, tror jag att många förfrågningar om läkarassisterat självmord skulle kunna undvikas helt och hållet, säger Peter Tanuseputro.

Källor: The National Post (news.nationalpost.com) och BioEdge (www.bioedge.org)