Läkare i Kanada ändrar sig i fråga om dödshjälp

07 mars 2017
Ett antal av de läkare i Kanada, som valt att finnas med på en lista över läkare som kan tänka sig att ge dödshjälp, har bett att bli strukna från listan bara några månader efter legaliseringen p.g.a. moraliska betänkligheter och känslomässig stress.

Det exakta antalet läkare i landet, som inte längre vill utföra dödshjälp, är svårt att uppskatta. I provinsen Ontario, där man har tagit reda på antalet, har 24 läkare tagit bort sina namn från listan och ytterligare 30 har bett om att få göra uppehåll, enligt hälsoministeriet. För närvarande finns det 137 läkare i provinsen som är beredda att ge dödshjälp.
– Vi ser individer eller grupper av läkare som verkligen känner att de lindrar smärta och lidande. Och så ser vi läkare som gör det en gång men det är för överväldigande och för svårt, och det är de som säger ”ta bort mitt namn från listan, jag kan inte göra detta längre”. Även om det är tänkt att vara en medkännande handling, förminskar det inte de psykologiska effekterna av den här sista, mycket definitiva handlingen, säger Jeff Blackmer från Kanadas läkarförening.

Moraliska betänkligheter och känslomässig stress är två skäl till att läkarna känner sig tveksamma, men även byråkrati, socialt stigma, pappersarbete och juridisk otydlighet, menar tillfrågade läkare. Formuleringar i lagstiftningen som "svår och obotlig", "bestående lidande" och "rimligen förutsebar" kan tolkas på olika sätt. I höstas rapporterade kommissionen som övervakar dödshjälp i Quebec om 262 fall av dödshjälp under de första nio månaderna lagen hade varit i kraft. Av dessa visade sig att 21 fall inte hade utförts i enlighet med reglerna. Vid 18 av dem var de två läkarna som bedömde patienten inte tillräckligt oberoende och de tre övriga patienterna befann sig inte i livets slutstadium; en hade inte ens någon allvarlig och obotlig sjukdom.

Quebecs läkarförening granskar de avvikande fallen. Enligt en taleskvinna är de flesta "i överensstämmelse med lagen och riktlinjerna". Några fall är fortfarande under utredning. "Ingen läkare har ännu kallats inför disciplinkommittén", uppger hon.

James Downar, intensivvårds- och palliativläkare vid Torontos universitetssjukhus, menar att bristen på läkare som är beredda att ge dödshjälp sätter allvarliga påtryckningar på de få läkare som är beredda att göra det:
– Man måste föreställa sig att om man är en av de läkarna, kan det kännas ganska upprörande att disciplinkommittén – där ingen någonsin gett dödshjälp och endast två är läkare – skall bedöma din gärning. Det är klart att människor kan känna sig berörda och säga, ”kanske är detta inget för mig”. Läkarna måste få stöd och försäkras att de inte kommer att straffas för att de agerar i god tro, säger James Downar till tidningen The National Post.

Även om Kanadas dödshjälpslagstiftning bara är några månader gammal verkar det troligt att förespråkare kommer att fortsätta att trycka på för ytterligare lättnader för att läkare, som är beredda att ge dödshjälp, inte har någon anledning att befara åtal, skriver nyhetstjänsten BioEdge.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The National Post (news.nationalpost.com)