Läkare som tvingade dement patient till dödshjälp i Nederländerna frikänd av övervakningskommitté

07 februari 2017
Det har nu fastslagits av en övervakningskommitté att en läkare, som tvingade en äldre, dement kvinna till dödshjälp medan hennes familj höll fast henne, inte begått något formellt fel.

Enligt rapporter rörde det sig om en äldre, dement kvinna, som på ett tidigare stadium hade uttryckt att hon gärna ville ha dödshjälp ”när tiden var inne”. På senare tid hade hon dock ändrat sig. Enligt media gav läkaren först den äldre damen lugnande medel i en kopp kaffe, och bad sedan damens familj att hålla ner henne, när hon började kämpa för att komma loss, medan läkaren gav henne en spruta så att hon skulle dö.

Fallet fördes till en regional övervakningskommitté för beslut om huruvida läkaren hade gjort något formellt fel eller inte, men kommitténs medlemmar fann, att något lagbrott inte förekommit. Man erkände att ”fallet hade inneburit ett par oegentligheter som gjorde att läkaren skulle få en varning” men ansåg samtidigt att läkaren hade agerat i god tro. Kommittén uttryckte även ett önskemål om att fallet borde tas upp i domstol för att domare skulle kunna bekräfta, att andra läkare som agerar i god tro och ger dödshjälp till dementa inte blir åtalade.

Kommitténs ordförande Jacob Kohnstamm sade i ett uttalande: ”Jag är övertygad om att läkaren agerade i god tro, och vi skulle vilja bringa mer klarhet i hur sådana fall hanteras i framtiden.”

Enligt den brittiska tidningen the Daily Mail var damen över 80 år gammal, och hade på senare tid blivit så dålig att hennes man inte längre kunde ta hand om henne i hemmet. Hon vårdades därför på ett äldreboende. Hon var enligt boendets chefsläkare ofta rädd och arg, och läkaren menade att hon led outhärdligt, men på grund av sin demens kunde hon inte själv bekräfta det. Läkaren menade dock, att kvinnans omständigheter gjorde klart att så var fallet. Enligt underlaget till övervakningskommittén hade kvinnan uttryckt att hon ”inte ville dö” ett antal gånger dagarna innan hon fick dödshjälp. Läkaren talade inte om sina planer för henne, eftersom hon inte ville utsätta damen för vånda.

Övervakningskommittén kom fram till att läkaren ”gick över linjen” när hon gav damen lugnande medel i kaffet, och att hon borde ha slutat med dödshjälpen när kvinnan tydligt gjorde motstånd. Fallet undersöks nu av åklagare.

I Nederländerna diskuteras i dagarna ett lagförslag som går ut på att tillåta alla över 75 år att få dödshjälp, oavsett hälsotillstånd. Förslaget innebär att alla som har en ”varaktig, välövervägd och inneboende” önskan att dö måste få klartecken av en ”livsslutskonsult”, och att dennes beslut måste godtas av en annan ”livsslutskonsult”. ”Livsslutskonsulten”, som kan vara läkare, sjuksköterska, psykolog eller psykoterapeut, måste sedan ha ett andra samtal med den som önskar att dö, efter minst två månader.

Källa: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)