Liten ökning av dödshjälp i Luxemburg

31 maj 2017
I Luxemburg har dödshjälp och assisterat självmord varit tillåtet sedan 2009. Nya siffror visar, att antalet fall av dödshjälp ökar något.

Totalt fick 18 människor, tolv män och sex kvinnor, dödshjälp eller hjälp att ta livet av sig i Luxemburg 2015-2016, en ökning från 15 personer 2013-2014. Det visar ny statistik från det lilla landet med endast 590 000 invånare. Av de 18 var de flesta över 60 år, och sex hade cancer.

Siffrorna motsvarar 1,5 fall av dödshjälp per 100 000 invånare och år, vilket är mycket lågt jämfört med Nederländerna och Belgien (35 respektive 18 fall per 100 000 invånare och år). Totalt har nu 52 människor i Luxemburg fått dödshjälp eller hjälp med självmord.

Läkaren Carlo Bock, som är ordförande i Luxemburgs kommission för kontroll och utvärdering av dödshjälp, säger i ett uttalande att ”eutanasi är ett komplement till palliativ vård” och att ”inga allvarliga missbruk eller svårigheter har observerats i Luxemburg”. Enligt landets eutanasilag måste patienten vara vid fullt medvetande när man begär dödshjälp och befinna sig i en medicinsk situation där någon utsikt till tillfrisknande eller förbättring bot eller finns.

Källa: Luxemburger Wort (www.wort.lu)