Majoriteten av italienska gynekologer mot abort

13 mars 2017
I Italien använder mer än sju av tio gynekologer rätten till samvetsfrihet för att inte medverka vid aborter. Detta gör det ibland svårt att efterfölja abortlagen på vissa platser, varför landet utsätts för påtryckningar från EU och abortförespråkare. En platsannons, begränsad till läkare utan samvetsbetänkligheter, försökte nyligen kringgå rätten till samvetsfrihet, men reaktionerna har blivit häftiga.

Det är ont om gynekologer som vill medverka till aborter i Italien. Lag 194, som undertecknades 1978 och godkändes av en folkomröstning 1981, trots kyrkans motstånd, ger kvinnor rätt till abort inom de första 90 graviditetsdagarna. Dessutom skall rådgivning ges i syfte att ge alternativ till abort. En av de viktigaste aspekterna av lagen är att den tillåter samvetsfrihet för läkare att vägra medverka vid abort. Det unika för Italien är att en överväldigande majoritet av läkarna använder sig av den möjligheten. I genomsnitt har sju av tio läkare anmält samvetsbetänkligheter.

Guvernören i Romregionen Lazio, Nicola Zingaretti, utlyste på grund av detta två tjänster på San Camillo, ett av Roms största sjukhus, till två läkare som specifikt inte åberopar samvetsfrihet. F. Carmine Arice, chef för hälsofrågor inom den italienska biskopskonferensen, kritiserar platsannonsen, som lett till en intensiv debatt i landet:
– Den förändrar grunden för lag 194, som inte har som mål att tillhandahålla aborter, utan att förhindra dem. Annonsen respekterar inte den konstitutionella rätten till samvetsfrihet, sägerhan till den italienska nyhetsbyrån ANSA.

Guvernör Nicola Zingaretti försvarar sitt initiativ, även om han medger att begränsningen till läkare som vill utföra aborter är något nytt i det italienska hälsovårdssystemet. Han poängterar att de två tjänsterna kommer att vara baserade på en klinik som gör aborter, och därför bör läkare med samvetsbetänkligheter inte söka tjänsterna:
– Här garanterar vi samvetsfrihet till 100 procent. Om de med samvetsbetänkligheter får söka jobbet är de tvungna att utföra aborter, vilket kränker deras samvete. Att hålla dem utanför är det enda sättet att skydda dem.

Enligt en undersökning har i genomsnitt 70 procent av Italiens läkare anmält samvetsfrihet och i åtta regioner är andelen ännu större. I Lazio vägrar nästan 86 procent av gynekologerna att utföra aborter, följt av Basilicata (84 procent), Kampanien (84 procent), Sicilien (84 procent) och Molise (83 procent). I t.ex. Molise finns det bara en läkare som inte yttrat samvetsbetänkligheter och han utför i genomsnitt fem aborter i veckan:
– Jag utför 400 aborter per år men vill du veta vad min största tillfredsställelse är? När en kvinna väljer att behålla barnet. När hon föder. Eftersom jag valde det här jobbet för att hjälpa barn till världen, inte för att abortera dem, säger Michele Mariano, den enda läkaren i Molise som utför aborter till den italienska tidningen La Repubblica.

Många instanser i Europa har kritiserat den italienska regeringen i frågan om aborter. År 2014 fastslog Europarådets kommitté för sociala rättigheter i ett klagomål till Italiens regering att landet diskriminerar läkare och vårdpersonal, som inte motsätter sig aborter. Läs mer >>

Källa: Crux (cruxnow.com)