Majoriteten frysta ägg används aldrig, visar ny studie

07 februari 2017
En studie i Australien om kvinnor som frivilligt väljer att frysa ner sina ägg, visar att en av tre kvinnor, har varit gravid tidigare och att väldigt få använder sina lagrade frysta ägg för att få barn, främst därför att de inte vill vara ensamstående mammor.

Frivillig äggfrysning presenteras ofta som ett sätt på vilket kvinnor kan bevara sin fertilitet för att få mer tid till sin yrkeskarriär eller att hitta "rätt partner". En studie publicerad i facktidskriften Human Reproduction, (doi.org/10.1093/humrep/dew342), som utförts vid en fertilitetsklinik i Melbourne i Australien, har kommit fram till att mycket få kvinnor, som fryst sina ägg, faktiskt använder dem.

Den aktuella studien genomfördes i Australien och gjordes på cirka 100 kvinnor, som hade fryst sina ägg mellan 1999 och 2014, för att "fördröja fortplantning", utan medicinska skäl. Kvinnornas medelålder var 37 år vid tidpunkten för nedfrysning och 40 när studien genomfördes, 86 procent var ensamstående vid nedfrysningen, jämfört med 67 procent vid tidpunkten för studien.

Vid slutet av studien hade endast sex procent av kvinnorna använt sina frysta ägg och tre procent hade fött barn. Däremot blev 22 procent gravida utan att använda sina frysta ägg; graviditeterna var "naturliga" eller som en följd av ivf med "nya ägg".

Majoriteten av de intervjuade kvinnorna förklarade att de inte ville vara ensamstående mammor och föredrog att bli gravida naturligt. Vid slutet av studien hade endast 21 procent av kvinnorna tagit ett definitivt beslut om att använda sina frysta ägg.

Studieförfattarna föreslår att siffrorna bör visas för kvinnor som planerar att frysa sina ägg, tillsammans med statistik om antalet ivf-graviditeter med hjälp av frysta ägg. Chansen att bli gravid är beroende på kvinnans ålder vid tidpunkten för implantation och antalet frysta ägg. Med åtta frysta ägg är chanserna att få barn 41 procent hos kvinnor under 35 år och 20 procent hos kvinnor som är över 35 när äggen fryses ner. Läs mer >>

Källa: Génèthique (www.genethique.org)