Makar väljer dödshjälp pga. rädsla för vårdhem

22 augusti 2017
I Nederländerna har ett gift par valt att tillsammans få dödshjälp, inte på grund av sjukdom utan av rädsla för att behöva bo på vårdhem.

Nic och Trees Elderhorst, 91 år gamla, avled genom dödshjälp den 7 juli i sin hemstad Didham, omgivna av familjen, efter en sex månader lång byråkratisk process. Dubbel dödshjälp är ovanligt i Nederländerna eftersom det är sällan båda makar uppfyller de rättsliga kriterierna samtidigt. För närvarande försöker politiska krafter i Nederländerna dock legalisera dödshjälp för vem som helst över 75 år.
– I själva verket innebär legaliseringen av dödshjälp att läkare har fått rätt att döda. Denna berättelse framhäver det faktum att när ett samhälle går över gränsen och godkänner dödandet av människor med hjälp av läkare eller andra, är den enda kvarstående frågan vem läkaren får döda, menar Alex Schadenberg, ordförande för den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition.

Historien med de bägge makarna började 2012 när Nic Elderhorst drabbades av en stroke som medförde nedsatt rörlighet, hälsoproblem och frekventa sjukhusbesök. Kort efter stroken skrev både Nic och Trees Elderhorst på en dödshjälpsbegäran, och därefter började även hustruns rörlighet och minne försämras. Trots att barn, vänner och grannar hjälpte till, blev det svårt att vårda maken. Dessutom ökade oron över att en flytt till ett vårdhem skulle bli oundviklig om en av de två skulle dö. Därför ansökte paret, i samarbete med sina barn, om dödshjälp.

Svårigheten bestod i att Trees Elderhorst, som för övrigt tycktes vara vid god hälsa, inte kvalificerade sig för dödshjälp enligt nederländsk lag. I Nederländerna måste en patient uppleva fysiskt eller psykiskt "outhärdligt lidande", utan utsikt till förbättring, för att bli beviljad dödshjälp. En läkare ställde dock diagnosen demens, varefter Trees Elderhorst kunde skicka in en konkret ansökan till dödshjälpskliniken Levenseindekliniek.

Levenseindekliniek startades 2012 av den nederländska organisationen Rätten till en värdig död. Enligt sin hemsida är kliniken specialiserad på "de patienter vilkas ansökningar om assisterat självmord nästan alltid nekas [av andra läkare]: psykiatripatienter, dementa eller patienter med icke-dödliga sjukdomar". Enligt lagen måste en person som vill få dödshjälp förstå vad hon gör, varför familjen ville agera snabbt innan Trees Elderhorsts demens fortskred.
– Snart blev det klart att vi inte kunde vänta för länge. Läkaren uppgav att vår mamma fortfarande var mentalt kompetent. Men om vår pappa skulle dö kunde hon bli fullständigt desorienterad och behövas ta in på ett vårdhem – något hon absolut inte ville. Att få dö tillsammans var deras djupaste önskan, berättar döttrarna för pressen.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)