Många misslyckade aborter vid stor kedja av kvinnokliniker i Storbritannien

05 september 2017
Vid de abortkliniker som tillhör brittiska Marie Stopes International förekom 373 misslyckade aborter under en månad förra året och ytterliga flera allvarliga incidenter, enligt den brittiska motsvarigheten till Inspektionen för vård och omsorg.

Marie Stopes International (MSI), Storbritanniens näststörsta kedja av abortkliniker, har de senaste fem åren fått 163 miljoner pund i statsbidrag (1,8 miljarder kr) för att tillhandahålla bl.a. aborter i utvecklingsländer och för att arbeta för mer liberala abortlagar. Enligt årsrapporten 2016 förhindrade MSI ”7,6 miljoner oönskade graviditeter, 4,8 miljoner osäkra aborter och 21 600 fall av mödradödlighet och besparade länderna de arbetar i 311 miljoner pund i direkta vårdkostnader”.

Marie Stopes-klinikerna i Storbritannien utför runt 70 000 aborter per år, vilket är ungefär en tredjedel av det totala antalet i England. Uppföljning är svårt, eftersom det saknas landsomfattande statistik över komplikationer efter aborter. Det görs dock enskilda inspektioner på klinikerna och vårdinspektionsorganet Care Quality Commission har publicerat rapporter om inspektionerna av Marie Stopes International. Enligt rapporten 2016 förekom 373 misslyckade aborter på en månad, 12 akutintag från MSI-kliniker till offentliga sjukhus under årets sista månader, ett registrerat fall där samtycke först gavs efter aborten hade ägt rum, ett fall med en olegitimerad sjuksköterska samt ett antal anmärkningar gällande personalutbildning, rutiner, vårdövervakning, ledarskap och utvärdering av utrustningens kvalitet. Efter inspektionen uppmanades MSI av Care Quality Commission att avbryta abortverksamheten för minderåriga och utsatta kvinnor.

I en artikel för nyhetstjänsten Mercatornet ifrågasätter bioetikern Philippa Taylor, som leder tankesmedjan Christian Medical Fellowship, huruvida MSI kommer att kunna minska antalet osäkra aborter i utvecklingsländer, när de själva utför hundratals osäkra aborter enbart i Storbritannien.

Källor: MercatorNet (www.mercatornet.com) och The Times (www.thetimes.co.uk)