Mänskliga faktorn bakom fel på nederländsk ivf-klink

16 januari 2017
På en nederländsk ivf-klinik kan ägg från 26 kvinnor ha befruktats med fel spermier. Huvudsjukhuset i Utrecht varnade patienter i december om att ett "handhavandefel" kan ha lett till att fel spermier har använts.

Av de 26 berörda kvinnorna har nio redan fött barn och fyra är gravida. Embryona från de övriga 13 kvinnorna är fortfarande nedfrysta i väntan på implantation. På kliniken är man inte säker på om felet gjorts i samtliga fall, vilket inte kan uteslutas. En utredning är inledd och kvinnorna kommer att erbjudas dna-test för att säkerställa faderskapet.

Embryona har blivit till med hjälp av så kallad intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI), en metod som används allt oftare, även om den är förenad med en något ökad risk för medfödda missbildningar. En enda spermie injiceras i ägget med en mycket fin pipett. Felet i Utrecht berodde på att gummitoppen i spetsen av pipetten innehöll sperma från tidigare försök.

David Keefe, ivf-läkare vid New Yorks universitet, säger att hans avdelning sällan använder ICSI:
– Detta är ett av många exempel på där det kan gå snett. Det är mycket allvarligt att ett av de bästa fertilitetscentren i det mest reglerade landet i världen ändå har sådana risker, säger han till The Washington Post.

Jesper Smeenk, talesman för den nederländska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer, menar att misstaget är sällsynt:
– Jag är lite orolig att allmänheten kommer tro att ivf inte är säkert eller inte varit säkert eller inte kommer att vara säkert längre. Så länge strikta regler följs i laboratoriet eller på andra platser, är det säkert. I detta fall skedde ett mänskligt fel, eftersom en person inte följde protokollet, säger han till The New York Times.

Även på en tjeckisk klinik har den mänskliga faktorn lett till fel. På kliniken Reprofit, som är populär bland brittiska par, upptäcktes det vid årsskiftet att två kvinnor från ett annat EU-land hade fått embryon implanterade, som var avsedda för ett annat par. Enligt tjeckisk lag är den som föder barnet den rättsliga mamman.
– Det var ett mänskligt misstag, inte ett systemfel. De inblandade har blivit uppsagda, säger en tjänsteman på den tjeckiska kliniken.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Daily Mirror (www.mirror.co.uk)