Markant ökning av fertilitetsbehandling i Belgien väcker frågor

29 augusti 2017
Under de senaste åren har det skett en avsevärd ökning av antalet fertilitetsbehandlingar i Belgien. Belgiska tankesmedjan Institut Européen de Bioéthique varnar nu för att tekniken överutnyttjas.

Antalet ivf-cykler och behandlingar med intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) har mer än fördubblats i Belgien mellan 2004 och 2014, från 14 652 till 33 370. Det finns också en oförklarlig ökning på nästan 20 procent av antalet fertilitetsbehandlingar för kvinnor under 36 år.

Institut Européen de Bioéthique undrar nu om det i Belgien förekommer mer infertilitet eller om läkare snabbare är benägna att sätt igång omfattande och dyra behandlingar samt om det förekommer en överanvändning inom reproduktionsmedicin.

Läkarsällskapet för reproduktiv medicin, som ansvarar för organisationen av extern utvärdering av reproduktionsmedicin i Belgien, uttryckte redan 2011 oro för den ökade förekomsten av assisterad befruktning. Belgiens läkemedelsverk är ansvarigt för övervakningen, men i verkligheten verkar kontrollen vara ganska svag, konstaterar Institut Européen de Bioéthique.

Källa: Institut Européen de Bioéthique (www.ieb-eib.org)