Medborgarinitiativet En av oss till EU-domstol

15 maj 2017
Den Europeiska unionens domstol kommer att höra en ansökan från medborgarinitiativet En av oss den 16 maj. Fallet handlar om huruvida EU-kommissionen felaktigt valde att inte lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, som 2013-2014 fick stöd av drygt 1,7 miljoner EU-medborgare, som skrev under för att förmå Europaparlamentet att ta upp frågan om skydd för mänskliga embryon till debatt.

Med mer än 1,7 miljoner certifierade underskrifter var En av oss det mest framgångsrika medborgarskapsinitiativet hittills. Namninsamlingen, som gjordes i hela Europa, ville få upp frågan om skydd för mänskliga embryon till debatt i EU-parlamentet, och man hoppades även på ett lagförslag som skulle innebära ändring av EU:s finansiella reglering i syfte att förbjuda EU-finansiering av verksamhet där mänskliga embryon förstörs, samt förbjuda bistånd från EU till mödravård från abortfrämjande organisationer. Läs mer >>

En av oss har i sin ansökan till EU-domstolen begärt att domstolen skall avgöra om EU-kommissionen har gjort sig skyldig till ett fel i sitt beslut att inte lägga fram förslaget från det europeiska medborgarinitiativet En av oss till EU-parlamentet för debatt. Den offentliga utfrågningen i domstolen kommer att hållas tisdagen den 16 maj.

Genom europeiska medborgarinitiativ kan EU-medborgare lägga fram förslag på lagändringar på europeisk nivå. Det finns dock ingen garanti för att lagar kommer att ändras även om initiativ lyckas, utan lyckade initiativ skall ses som tydliga viljeyttringar att föra upp frågan till debatt.

Källa: One of Us (oneofus.eu)