Nederländerna startar initiativ för abortbistånd medan afrikaner säger nej till "kulturimperialism"

30 januari 2017
Som svar på president Donald Trumps beslut att dra in federalt bistånd till organisationer som arbetar med preventivmedel och abort i utvecklingsländer, har man i Nederländerna startat ett internationellt initiativ, som skall ge ekonomiskt stöd till abortkliniker. I Afrika ses organisationernas verksamhet dock av många som övergrepp och kulturimperialism.

Den nederländska utvecklingsministern Lilianne Ploumen presenterade initiativet förra veckan, dagen efter att president Trump undertecknat förbudet kallat Mexico City Policy, enligt vilket internationella organisationer endast får bidrag från USA, om de inte erbjuder abortrådgivning eller information om abort. Lilianne Ploumen har tillsammans med internationella organisationer startat ett initiativ, She Decides, som hon hoppas får stöd av regeringar, företag och organisationer för att "kompensera detta ekonomiska bakslag så mycket som möjligt".

Kända abortorganisationer som International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) och den amerikanska abortlobbyorganisationen Ipas fick federala mångmiljonbidrag under Obama-administrationen, som bland annat användes till opinionsinsatser om nödvändigheten av abort för global folkhälsa.

Obianuju Ekeocha, ordförande för tankesmedjan Culture of Life Africa, kommenterar på organisationens hemsida påståendet att 3 000 kvinnor i hennes hemland Nigeria väntas dö varje år som en direkt följd av att Mexico City Policy återinförts. Hon påpekar det är Ejike Oji, som leder Ipas i Afrika, och som arbetar aktivt för att övertyga afrikanska politiker att legalisera abort, som framfört detta. Obianuju Ekeocha menar att Mexico City Policy kommer att välkomnas över hela Afrika av olika skäl:

Att finansiera abortorganisationer som arbetar i Afrika, är att ingripa "på ett extremt sätt" med tanke på att 80 procent av de afrikanska länderna är emot abort – inte bara i lag utan även av övertygelse. Även om abort är lagligt i de flesta rika länder, avvisar majoriteten av de afrikanska länderna abort som att döda ofödda. Vägran att legalisera abort är ett sätt att skydda barnens liv, skriver Obianuju Ekeocha i ett blogginlägg. Att rikare länder bortser från denna uppfattning och ändå finansierar abortorganisationer för att fortsätta kunna sprida sin ideologi i Afrika anser de flesta afrikaner vara omoraliskt och en bra definition på kulturimperialism.

Obianuju Ekeocha skriver vidare att Marie Stopes International utför mer än tre miljoner aborter och abortrelaterade insatser varje år och IPPF cirka en miljon. Detta är förödande uppgifter, särskilt som de flesta aborter görs i fattiga områden som är de mest sårbara. Det kan nästan betraktas som modern eugenik att säkerställa att endast planerade, privilegierade och perfekta får födas.

Abortorganisationerna MSI och IPPF bidrar inte till att bygga upp afrikanska samhällen, verklig hälsovård eller hållbar utveckling, eftersom de endast driver sitt ideologiska arbete, fortsätter Obianuju Ekeocha. Medel bör istället ges till organisationer, som arbetar med att främja utveckling och välbefinnande för afrikaner, samtidigt som de respekterar folkets kultur och värderingar. På abortorganisationernas webbplatser talas om att man arbetar "rådgivande" i utvecklingsländer där abort är olagligt. I själva verket innebär detta att välfinansierade, västerländska organisationer utför aggressiv lobbyverksamhet bland afrikanska folkvalda och FN-delegater, utan hänsyn eller respekt för de miljontals vanliga afrikaner, som under alla omständigheter är emot legal abort, skriver Obianuju Ekeocha Culture of Life Africas hemsida.

Källor: Time (time.com), Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Culture of Life Africa (cultureoflifeafrica.com)

Fotnot: Efter att president Trump hade undertecknat beslutet om att inte finansiera organisationer som tillhandlahåller abort, kom Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete, med följande uttalande: 

"Regeringen är allvarligt bekymrad över president Trumps återinförande av Mexico City Policy som hindrar amerikanskt bistånd från att finansiera organisationer som arbetar med abortfrågor i utlandet. Till följd av detta kan miljontals kvinnor och flickor tvingas genomgå osäkra aborter och därmed riskera sina liv. Alla kvinnor och flickor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Sveriges feministiska regering är och kommer att fortsätta vara en av de starkaste internationella rösterna för allas tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive tillgång till säker och laglig abort. Vi samtalar nu med regeringar runtom i världen för att se hur vi tillsammans kan öka det politiska och finansiella stödet för dessa frågor. Vi talar också med partierna i riksdagen, där det finns ett solitt stöd för den svenska linjen."