Nederländsk spermadonator biologisk far till 102 barn

28 augusti 2017
Den nederländska föreningen för gynekologer och föreningen för klinisk embryologi kräver ett centralt register för spermadonatorer efter att det blivit känt, att en donator är biologisk far till 102 barn.

Enligt lagen får man som donator i Nederländerna endast ge upphov till 25 barn. Före donationen måste mannen skriftligen intyga att han inte redan har donerat på en annan klinik. I detta fall hade mannen donerat till elva olika kliniker och fått gängse ersättning på 75 euro per donation. Det var en grupp ensamstående mammor, som hade uppmärksammat att två män donerat till flera olika kliniker.

Källor: Institut Européen de Bioéthique (www.ieb-eib.org) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)