Nederländska läkare i protest mot dödshjälp för dementa

28 februari 2017
I Nederländerna har 350 läkare undertecknat en namninsamling som en del av ett upprop för att uttrycka sin vägran "att avsluta försvarslösa människors liv". Bland undertecknarna finns många allmänläkare, geriatriker samt ett antal av de läkare som är oberoende rådgivare vid dödshjälp och avger det yttrande, som alltid är obligatoriskt.

I Nederländerna har lagen som reglerar dödshjälp på begäran och assisterat självmord, som trädde i kraft 2002, gradvis blivit alltmer flexibel. Lagen tillåter numera dödshjälp för "beslutskompetenta patienter som befinner sig i ett oacceptabelt lidande utan tecken på förbättring". Demens anses i landets bestämmelser vara psykiskt lidande utan möjlig förbättring. Dödshjälp vid demens gavs i början endast om man kunde "anta en begäran", som också bekräftats av patienten, men sedan 2015 ges dödshjälp till dementa även utan att de uttryckligen bett om att få dö: "Dessa patienter kan få hjälp att dö, även om de inte längre kan uttrycka sina önskemål från den tid de fortfarande var beslutskapabla och uttryckte sin begäran på förhand".

De 34 läkarna som leder uppropet har gjort en webbplats, www.nietstiekembijdementie.nl, där de skriver: "Bör en dödlig injektion ges till en patient med avancerad demens enbart på grund av en önskan som gjorts på förhand? Till någon som inte kan bekräfta att hon vill dö? Nej, vi vägrar kategoriskt att göra det. Vår moraliska ovilja att avsluta en försvarslös människas liv är alltför stor". Uppropet har under en vecka fått mer än 350 underskrifter och har publicerats i två ledande tidningar i Nederländerna.

Läkaruppropet har fått starkt stöd, och det är första gången som läkare har begärt skyddsåtgärder eller utmanat utvidgningen av dödshjälpslagen. De läkare som skrivit under hoppas på en verklig debatt om livslutsdirektiv, skriver den franska tidningen La Croix.

Källor: Niet stiekem bij dementie (www.nietstiekembijdementie.nl), La Croix (www.la-croix.com) och Génèthique (www.genethique.org)