Nederländska läkare motsätter sig dödshjälp för livströtta

10 april 2017
Den nederländska regeringens förslag till dödshjälp för "dem som har levt klart sitt liv " har blivit omtalat, men det har ännu inte legaliserats. Det nederländska läkarförbundet menar att det skulle innebära för många risker och nackdelar och ser därför förslaget som icke önskvärt.

Den nederländska regeringen har föreslagit att tillåta friska äldre, som känner en verklig dödslängtan, assisterat självmord. Lagförslaget skulle bli ett tillägg till den nuvarande dödshjälplagen, som tillåter dödshjälp för patienter med outhärdlig lidande och medicinsk indikation.

Det nederländska läkarförbundet KNMG har meddelat att "ett sådant radikalt förslag inte är önskvärt av praktiska skäl och av principiella skäl". Att utöka lagen kommer att leda till stora komplikationer, menar man: "den nuvarande lagen är noggrann, transparent, kontrollerbar, säker för patienter och läkare, och har brett stöd".

Regeringens förslag skulle kunna skada de äldre, tror läkarförbundet: "Sårbarhet på grund av ålder, när människor upplever många medicinska och icke-medicinska problem, kan orsaka outhärdligt och hopplöst lidande i enlighet med lagstiftningen". Detta skulle kunna leda till stigmatisering av de äldre, menar KNMG.

KNMG påpekar att begreppet "färdigt liv" har en attraktiv ton för allmänheten. Men "i praktiken kommer det främst att vara utsatta människor som upplever ensamhet och en känsla av meningslöshet. Det är komplexa och tragiska problem, som det inte finns enkla lösningar för". KNMG efterlyser mer forskning för att stödja andra lösningar än den nuvarande riktningen, som valts av regeringen", skriver man på förbundets hemsida. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och KNMG (www.knmg.nl)