Nedskärningar för ungdomsmottagningar i Storbritannien får oväntad effekt enligt ny studie: färre tonårsgraviditeter

12 juni 2017
Under de senaste åren har myndigheter i Storbritannien tvingats göra betydande nedskärningar i offentliga utgifter, och anslag till både sex- och samlevnadsundervisning och preventivmedelsdistribution för tonåringar har hårdbantats. Effekten har varit oväntad: antalet tonårsgraviditeter har minskar markant, visar en ny brittisk studie.

I studien, som nyligen publicerades i Journal of Health Economics (doi.org/10.1016/j.jhealeco.2017.05.002), undersökte professor David Paton från Nottingham University Business School och Liam Wright från Sheffields universitet huruvida mindre sexualundervisning har lett till fler tonårsgraviditeter.

”I motsats till det vi förväntade oss fann vi att nedskärningarna har lett till färre tonårsgraviditeter. Vår studie jämför förändringar i antalet tonårsgraviditeter med förändringar i årliga utgifter för ungdomsmottagningar i 149 brittiska kommuner mellan 2008 och 2014. Graden och tidpunkten för nedskärningarna varierade väsentligt mellan olika områden. Detta innebar att vi kunde undersöka om områden som skar ner mest i utgifterna hade en mindre minskning av tonårsgraviditeterna. Till vår förvåning fann vi motsatsen. Myndigheter som gjorde flest nedskärningar såg relativt större minskningar av både födelsetal och aborttal bland tonåringar. Effekten var inte stor – en minskning av utgifterna med tio procent innebar en nedgång på bara 0,25 procent av tonårsgraviditeterna – men det är betydelsefullt”, skriver David Paton i tidskriften The Conversation.

David Paton hänvisar till ekonomen och nobelpristagaren George Akerlof, som redan tidigare kommit fram till att lättare tillgång till preventivmedel kan leda till ökad sexuellt riskbeteende, vilket i slutändan kan öka, snarare än minska, oönskade graviditeter. T.ex. visar en granskning av ett av de mest omfattande tonårsgraviditetsprogrammen i England visar att unga kvinnor, som deltagit i programmet, mer sannolikt blev gravida än en kontrollgrupp. Forskning i både Storbritannien och USA har också funnit att lättare tillgång till dagen-efter-piller inte har minskat antalet tonårsgraviditeter eller aborter, utan har lett till ökning av könssjukdomar, skriver David Paton.

Källor: University of Nottingham (nottingham.ac.uk) och The Conversation (theconversation.com)