Norsk läkare förlorar mål om samvetsfrihet

14 februari 2017
En husläkare i Norge, som blivit av med sin anställning då hon inte ville sätta in spiral på patienter, har förlorat domstolsförhandlingarna mot den kommun, som tidigare var hennes arbetsgivare.

Målet gällde läkaren Katarzyna Jachimowicz, som arbetat i Norge i sex år sedan hon invandrat från Polen, och som härom året blev den första läkaren i Norge att bli avskedad efter att ha bett om att få slippa sätta in spiral med hänvisning till sitt samvete. Läs mer >>
– Jag blev läkare för att behandla patienter och för att hjälpa mot sjukdomar och olika lidanden, inte för att ta liv, sade hon tidigare i vintras i en intervju med Norges public service radio NRK.

Katarzyna hade fast anställning och var en omtyckt husläkare. Hon hade från början gjort klart för sin arbetsgivare, kommunen Sauherad i Telemark, att hon pga. sitt samvete inte på något som helst sätt kunde medverka till aborter, vilket godtogs av såväl arbetsgivare som kollegor. Inget skriftligt avtal gjordes, och inte heller gjorde hon ett avtal gällande spiraler, vilka kan leda till abort under graviditetens allra första dagar, men vilka husläkare sedan 2014 inte längre kan reservera sig mot att sätta in på kvinnliga patienter. När hårt sattes mot hårt ombads Katarzyna lämna sin tjänst eller sätta sitt samvete åt sidan, och blev sedan avskedad i december 2015 av kommunen. Kommunen hade först försökt köpa ut Katarzyna Jachimowicz genom att ge henne ett avgångsvederlag om hon sade upp sig själv, men det ville hon inte. Sedan dess arbetar hon som läkare inom psykiatrin.

Förra veckan förlorade Katarzyna Jachimowicz målet mot Sauherad kommun om att få tillbaka sin anställning. Kommunen hade även sökt om att få sina rättegångskostnader betalda av Katarzyna Jachimowicz, men domstolen kom fram till att båda parter skulle stå för sina egna kostnader. Katarzyna Jachimowicz har tidigare uttalat att hon ämnar överklaga domen.

Källa: NRK (www.nrk.no)