Norsk läkare vinner överklagande om samvetsfrihet

27 november 2017

Husläkaren Katarzyna Jachimowicz, som i december 2015 blev uppsagd från sin tjänst pga. samvetsbetänkligheter med att sätta in spiral, vann i torsdags ett överklagande om uppsägningen.

Det är snart två år sedan den i Norge verksamma husläkaren, ursprungligen från Polen, blev uppsagd då det framkom, att hon pga. samvetsskäl hade bett en kollega sätta in en spiral på en av sina patienter. I februari i år förlorade Katarzyna Jachimowicz domstolsförhandlingarna mot den kommun hon tidigare var anställd av, Sauherad kommun. Hon hade haft fast anställning och var en omtyckt husläkare, och hade från början gjort klart för sin arbetsgivare att hon pga. sitt samvete inte på något som helst sätt kunde medverka till aborter, vilket godtogs av såväl arbetsgivare som kollegor. Inget skriftligt avtal gjordes, och inte heller gjorde hon ett avtal gällande spiraler, vilka kan leda till abort under graviditetens allra första dagar, men vilka husläkare sedan 2014 inte längre kan reservera sig mot att sätta in. När hårt sattes mot hårt ombads Katarzyna lämna sin tjänst eller sätta sitt samvete åt sidan, och blev sedan avskedad. Kommunen hade först försökt köpa ut Katarzyna Jachimowicz genom att ge henne ett avgångsvederlag om hon sade upp sig själv, men det ville hon inte. Sedan dess arbetar hon som läkare inom psykiatrin. Läs mer >>

En månad efter den första domen i tingsrätten inlämnades en överklagan av Katarzyna Jachimowicz, som finansierade den första rättegången med hjälp av egna pengar samt bidrag från kollegor och Oslo katolska stift. De nya förhandlingarna hölls i Agder lagmannsrett (jfr svensk hovrätt) i månadsskiftet oktober/november, och förra veckan slog man fast att Sauherad kommun bröt mot Europakonventionens bestämmelser om samvetsfrihet när man sade upp Katarzyna Jachimowicz. Vidare beslöt lagmansrätten att Sauherad kommune skall stå för en del (600 000 norska kr) av de nya rättegångskostnaderna.

I domen från lagmansretten framgår att Katarzyna Jachimowicz’ samvetsbetänkligheter ”består i att hon reserverar sig mot att sätta in spiral, som fungerar aborterande, eller där det finns risk för en liknande funktion. Det tycks vara avklarat att kopparspiral är aborterande, vilket vill säga att den förhindrar ett befruktat ägg att fästa sig, medan det i dag är något mer oklart huruvida hormonspiral har en sådan verkning. Jachimowicz har valt att reservera sig även mot hormonspiral tills detta är avklarat. Hon skriver ut övriga preventivmedel. Jachimowicz har förklarat att samvetsbetänkligheterna är grundade i hennes katolska tro och övertygelse, allmän etik och biologiska förhållanden, knutna till att ’livet’ måste anses börja redan vid befruktningen.”

Enligt vittnesmål under förhandlingarna i lagmansrätten är det i dag en tredjedel av alla husläkare i Norge som inte sätter in spiraler, antingen för att de inte kan ingreppet tillräckligt väl eller för att de har samvetsbetänkligheter. En majoritet av domarna i lagmansretten slår fast att ”frågan om spiral är en reell fråga om liv och död för alla som delar Jachimowicz övertygelse om att livet är okränkbart från befruktningen. Att detta är en minoritetsuppfattning i Norge, förändrar inte detta”.

Domstolen slår fast att ”mot bakgrund av detta har majoriteten kommit fram till att föreskrifterna för husläkare måste tolkas i linje med Europakonventionens artikel 9 och artikel 14. Detta innebär att en husläkare med samvetsbetänkligheter inte kan förlora sina rättigheter endast på grund av att personen reserverar sig mot att sätta in spiral, om kommunen inte kan visa att detta konkret går ut över patienters möjlighet att kunna få spiral insatt.”

– Det är ett välformulerat domslut från Lagmannsretten, som slår fast att samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter, som måste respekteras och följas i vården. Till skillnad mot i Sverige, där barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen i princip fått yrkesförbud, trots enorm brist på barnmorskor i förlossningsvården, har den norska domstolen slagit fast att man både kan anpassa arbetssituationen och respektera samvetsfrihet, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers, i ett uttalande efter domen offentliggjorts.

– Det är troligt att kommunen överklagar beslutet till Högsta Domstolen. Om fallet skulle gå vidare till Europadomstolen är det mycket troligt att Katarzyna Jachimowicz vinner framgång. Det finns en stor samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att respektera samvetsfrihet för vårdpersonal. Ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser, säger Ruth Nordström.

Källa: Skandinaviska människorättsjuristerna (manniskorattsjuristerna.se)