Ny abortstudie får kritik av experter

09 januari 2017
Enligt en aktuell studie, som publicerats i Journal of American Medical Association, visar kvinnor som genomgått abort inga tecken på ökad psykisk ohälsa. Snarare tycks studien visa, att det i själva verket är kvinnor som nekats abort som lider mer. Studien kritiseras nu för att inte visa hela bilden, eftersom resultaten enligt kritiker inte betyder att kvinnor inte ångrar aborten.

Studien Turnaway Study (doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.3478) genomfördes av forskare från University of California i San Francisco. Under fem år följdes 956 kvinnor från 21 delstater, som hade övervägt abort. Kvinnorna intervjuades en gång i veckan efter att ha begärt abort, och sedan var sjätte månad de följande fem åren. Studieförfattarna Antonia Biggs och Diana Greene Foster säger till nyhetstjänsten CNA att de kvinnor som nekats abort, enligt studien, hade fler psykiska återverkningar – som ångest, lägre självkänsla och är mindre tillfreds med livet på kort sikt jämfört med dem som gjort abort. Studien fann också att de psykiska konsekvenserna var likartade efter sex månader. Båda grupperna hade "liknande nivåer av depressiva symtom under hela femårsperioden" enligt studien. "Vi fann inga bevis för ökade psykiska hälsoproblem efter abort", förklarar studieförfattarna.
– Jag erkänner att jag inte är så förvånad över vad studien avslöjat, och det är viktigt för abortmotståndare att inte omedelbart förtala studien eller frukta vad den kan berätta för oss. En nykter bedömning är i sin ordning, säger Mark Regnerus, biträdande professor i sociologi vid University of Texas till CNA.

Kritiker menar att den relativt korta studien inte tagit hänsyn till kvinnor som kommer att ångra sin abort många år senare, inte heller betyder avsaknad av depression eller andra psykiska hälsoeffekter att kvinnor inte upplever ånger. Ana-Maria Dumitru, ordförande för den amerikanska organisationen Medical Students For Life påpekar att andra studier har dragit motsatta slutsatser: i en studie från 2016 av läkaren D. Paul Sullins vid The Catholic University of America följdes mer än 8 000 kvinnor under mer än 13 år (SSRN-id2813546).
– Sullins studie bekräftar att även efter kontroll för över tjugo möjliga variabler, finns det fortfarande en klar och betydande ökning av den relativa risken för psykisk ohälsa för kvinnor som gjort abort. Dessa risker jämfördes med grupper av kvinnor som fött både levande barn respektive fått missfall. Andra studier från Nya Zeeland (DOI: 10.1111/j.1469-7610.2005.01538.x) och Norge (DOI: 10.1177/1403494807088449) visar liknande ökade risker för psykiska problem för kvinnor som gjort abort, säger Ana-Maria Dumitru.

Enligt professor Mark Regnerus är den grundläggande utformningen av studien "tillräcklig", eftersom forskarna har kunnat följa nästan 1 000 kvinnor över fem år. Han menar vidare att det är rimligt att förvänta sig att kvinnor som inte ser abort som fel skulle uppleva abort annorlunda. Ingen studie kan täcka allt och det finns indirekta effekter mellan abort och känslomässiga konsekvenser som studien inte kan bedöma, påpekar han. Ånger och depression är två olika faktorer, men studien handlar inte om ånger, säger han, och pekar på bristerna i studien som kan förbises av de flesta vanliga läsare: endast 32 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade och 42 procent av dem hoppade av under studiens gång. Bortfall är svårt att undvika i studier, påpekar Mark Regnerus, och i synnerhet när det gäller en fråga som abort innebär det okända variabler.

Professor Priscilla Coleman vid amerikanska Bowling Green State University, expert på aborters psykologiska effekter på kvinnor, är också mycket kritisk till studien och skriver på nyhetsförmedlaren MercatorNet: "Vårt samhälle är i ett oroande tillstånd när stora medicinska tidskrifter ignorerar vetenskapens grunder och metoder för att uppnå politiska syften. Mängder av forskare har åsidosatt sin personliga och yrkesmässiga etik för att säkerställa kvinnors rätt att avsluta sina barns liv och att drabbas av åtföljande effekter, utrustade med miljarder i bidrag i årtionden, ideologisk styrning och yrkesorganisationer med ett visst mål i sikte."

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)