Ny fosterdiagnostik kan utnyttjas för selektiva aborter, varnar brittisk expert

06 mars 2017
Det nya blodtestet som används inom fosterdiagnostiken, det så kallade NIPT-testet, ses som ett genombrott inom fosterdiagnostik för genetiska sjukdomar, eftersom det minskar risken för missfall jämfört med fostervattens- och moderkaksprov och rapporteras ha 99 procent säkerhet. Det oberoende brittiska bioetiska rådet The Nuffield Council on Bioethics har nu krävt ett förbud mot att testet används för att ta reda på fostrets kön.

NIPT tar fasta på att fostrets DNA finns i mammans blod under graviditeten. Ett vanligt blodprov från den gravida kvinnan analyseras, för att få fram en kromosomanalys av det ofödda barnet. NIPT har redan utförts på över 300 000 graviditeter globalt, och över 99,9 procent av alla foster med Downs syndrom identifieras.
– Vi tror starkt på att det bör finnas ett förbud mot användningen för att ta reda på fostrets kön, eftersom det kan leda till könsselektiva aborter, säger professor Tom Shakespeare, som har lett arbetsgruppen för NIPT på The Nuffield Council on Bioethics.

Abort på grund av kön i Storbritannien är förbudet sedan 1993, om det inte finns en betydande risk för könsrelaterade genetiska defekter. Det har dock förekommit fall där åklagare har anklagats för att inte åtala läkare som utfört könsselektiva aborter.

I Storbritannien kommer NIPT att erbjudas inom den offentliga vården fr.o.m. nästa år för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, om läkare bedömer att det finns risk att barnet föds med en genetisk avvikelse. The Nuffield Council on Bioethics avråder också från att NIPT används för att ta reda på barnets hela genetiska uppsättning, eftersom det skulle förändra människors uppfattning om vad som är ett friskt foster.
– Vi står bakom att testet ingår i den offentliga vården för att hitta Downs syndrom, så länge det åtföljs av god, balanserad information och stöd. Men om testet används utan gränser för andra typer av genetiska förutsättningar och egenskaper kan det leda till mer ångest, fler invasiva diagnostiska tester och skulle kunna ändra vår syn på vad som är ett friskt eller normalt barn, säger Tom Shakespeare.

Enligt The Nuffield Council är det i dag 74 procent av alla gravida kvinnor i Storbritannien som väljer att göra fosterdiagnostik för att ta reda på om deras barn har kromosomavvikelser. Vid besked om att barnet har Downs väljer mellan 89 och 95 procent av kvinnorna att göra abort. Institutet förutspår att 200 fler ofödda barn med Downs syndrom kommer att kunna diagnosticeras med hjälp av NIPT, och att man kommer att undvika 17 missfall pga. invasiv fosterdiagnostik som fostervattensprov. Vad The Nuffield Council inte nämner är, att 178-190 av de 200 kommer att aborteras, givet de siffror som gäller i dag i Storbritannien.

Den brittiska organisationen Genetic Alliance UK, som stöder människor med genetiska sjukdomar, kritiserar The Nuffield Council och menar att begränsad tillgång på testet skulle "minska och fördröja information som skulle kunna hjälpa vid reproduktiva val". Även Storbritanniens största kedja av abortkliniker, British Pregnancy Advisory Service, menar att Nuffield Councils rapport "genomsyras av en misstro mot kvinnor och deras reproduktiva val".

Källa: RT News (www.rt.com)