Ny rapport om Oregonmodellen pekar på stora brister

23 mars 2017
Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet släppte i veckan en rapport om läkarassisterat självmord, delvis finansierad av Livets fond. Rapporten, som sammanställts av överläkare i palliativ vård Mikaela Luthman, som är medlem i Respekts råd, och Anne-Berit Ekström, chefsläkare för habilitering och hälsa, går systematiskt igenom de sju kriterier för läkarassisterat självmord som gäller i Oregon, och visar på brister i samtliga sju.

Den så kallade Oregonmodellen för läkarassisterat självmord, dvs. den som finns i delstaten Oregon i USA, åberopas allt oftare av dödshjälpsförespråkare i Sverige, då det blir allt mer uppenbart hur verksamheten med dödshjälp och läkarassisterat självmord i Nederländerna, Belgien och Schweiz spårat ur. Oregonmodellen framhålls av förespråkare som säker, enkel och applicerbar till svenska förhållanden.

En ny rapport om Oregonmodellen, Hotet mot värdigheten, visar dock att den inte är lika rättssäker och problemfri som många gärna vill tro. Rapporten genomgår metodiskt de sju kriterier som ska uppfyllas för att få läkarassisterat självmord i delstaten, och med en stor mängd källhänvisningar pekar man på kriteriernas brister. Man tar även upp de konsekvenser tillgången till läkarassisterat självmord haft i Oregon, och pekar på fall, där patienter inte längre fått vård för svåra sjukdomar utan i stället hänvisats till möjligheten för självmord.