Nya siffror: 100-tals i Nederländerna får dödshjälp utan att ha begärt det

18 augusti 2017

Nya siffror som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine visar att hundratals människor får dödshjälp i Nederländerna varje år utan att någonsin ha bett om det. Samtidigt beklagar en av dödshjälpslagens förkämpar att dödshjälp för dementa och kroniskt psykiskt sjuka ökat lavinartat.

Det är en undersökning som publicerats i New England Journal of Medicine, där läkare från Erasmusuniversitetet i Rotterdam undersökt hur eutanasi praktiserats från 1990 fram till 2015, genom att be över 9 000 läkare besvara frågor vart femte år och jämföra svaren med officiell dödhjälpsstatistik. Fler än tre av fyra tillfrågade läkare besvarade frågorna.

Nära ett av 20 dödsfall i Nederländerna sker numera efter dödshjälp eller assisterat självmord, framgår det av undersökningen. Så kallad terminal sedering, där patienten sövs ner tills döden inträffar, vilket i Nederländerna görs utan tillgång till vätska eller näring, gjordes i 8 procent av alla dödsfall 2005 medan siffran 2015 hade stigit till 18 procent.

Enligt officiell statistik var det 2015 5 516 människor som fick dödshjälp eller assisterat självmord, men i studien kommer man fram till att den verkliga siffran var 7 254. Antalet fall av dödshjälp som aldrig rapporterades in 2015 uppgick därför till nära 1 700, nästan ett av fyra fall. Det framkommer också att 431 av dem som fick dödshjälp 2015 aldrig hade uppgett någon önskan om att få dö i förtid, utan helt enkelt registrerats i statistiken som ”livsavslut utan begäran”.

Tidigare i somras uttalade sig en av förgrundsgestalterna till Nederländernas dödshjälpslag, psykiatern Boudewijn Chabot, om situationen i landet i en stor opinionsartikel i tidningen NRC Handelsblad. Det var bland annat genom Boudewijn Chabot som grunden lades till den nuvarande dödshjälplagen: 1991 väcktes åtal mot honom för att ha hjälpt en deprimerad 50-årig kvinna att ta livet av sig. Han befanns skyldig men straffades aldrig, och agerandet banade väg för laglig dödshjälp som infördes 2002. Enligt Boudewijn Chabot har dödshjälpverksamheten i landet ”löpt amok” vad gäller dementa och kroniskt psykiskt sjuka, och han menar att det pågår en ”avrättning” bland dessa grupper. Han är fortfarande helt för dödshjälp till obotligt sjuka, men menar att skyddet för utsatta grupper är alldeles för svagt i praktiken: ”Jag förstår inte hur vi skall kunna få tillbaka anden i flaskan. Det skulle betyda mycket om vi bara skulle kunna erkänna att den flugit ut.”, skriver han.

Källor: The New England Journal of Medicine (nejm.org), Centraal Bureau voor de Statistiek (statline.cbs.nl) och NRC Handelsblad (nrc.nl)