Ökad ersättning får fler i Danmark att donera ägg

16 oktober 2017

Ett flertal fertilitetskliniker i Danmark rapporterar, att antalet kvinnor som vänder sig till dem för att donera ägg har ökat, efter att ersättningen förra året tredubblades.

Den förut så långa väntetiden för ägg till barnlösa kvinnor har fallit och i vissa fall helt försvunnit, skriver danska Kristeligt Dagblad. Det har i Danmark – liksom i Sverige – länge varit stor brist på donatorer och på ägg. Föreningen Dansk Fertilitetsselskab uppskattar, att det behövs 600 provrörsbehandlingar med donerade ägg varje år, men 2015 fanns det bara donerade ägg till 233 behandlingar.

I juli 2016 ändrade Folketinget därför lagen och tredubblade ersättningen i ett försök på att få bukt med de långa väntetiderna. Ökningen betyder, att en kvinna i dag får 7 000 danska kr (9 450 svenska kr) i kompensation för att donera en gång, ett belopp som är tänkt att ersätta utebliven arbetsinkomst och resekostnader.

Ännu finns inga siffror att tillgå, men Elisabeth Carlsen, som är ordförande i Dansk Fertilitetsselskab och överläkare på fertilitetskliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn, berättar att det har strömmat till långt fler donatorer och skett fler behandlingar sedan lagändringen.

– Vi är oerhört nöjda med lagändringen och den kampanj, som gjordes samtidigt, eftersom det nu är många fler par, som kan få hjälp, och vi hoppas, att vi över tid kan slippa att vissa par måste åka till utlandet för att få en äggdonation, säger hon.

På den privata kliniken Aagard Klinik i Aarhus finns det inte längre någon väntetid alls för att få en donator – i gengäld finns det kvinnor som väntar på att få kunna donera. Verksamhetschefen Jette Søndergaard säger, att antalet donatorer verkligen har ökat, vilket hon tror hänger ihop med att kvinnorna upplever att de i motsättning till tidigare får en mer rimlig ersättning, som står i paritet till deras insats och besvär.

Stine Willum Adrian är lektor vid institutionen för filosofi på Aalborg universitet och har forskat om konstgjord befruktning. Hon pekar på, att donation av könsceller inte enbart handlar om altruism, utan att det också är en transaktion. I Danmark, liksom i de flesta länder i väst, är det förbjudet att sälja organ och vävnader som blod och könsceller, men det är inte förbjudet att betala ut ersättning för vävnadsdonation. Men gränsen mellan donation och ersättning kan vara svår att dra, säger Stine Willum Adrian.

– Så länge man tillåter spermiebanker och privatbehandling med donerade ägg, kan man tjäna pengar på äggdonation i privat regi. På det sättet finns redan en affärsverksamhet kring det, samt handel med könsceller. Det sker bara på ett sätt, som inte omnämns som handel, utan som kompensation. Då får man diskutera, om det är ett problem eller inte, säger hon.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)